برچسب: زمان گنج یابی

0

بهترین ساعت برای دستگاه زدن چه ساعتی میباشد؟ | هنگام کاوش به چه نکاتی باید توجه کرد؟

بهترین ساعت برای دستگاه زدن چه ساعتی میباشد؟ یکی از مشکلاتی که باعث میشود اپراتور در دستگاه زدن خطا کند تایم بعد دستگاه زدن است دفینه ای که در زمین دفن است در طول...