برچسب: سرستون تخت جمشید

هما 0

هما پرنده اسطوره ای ایران

هما : در افسانه‌های ایران مثل ققنوس در اساطیر مصر و یونان صاحب کرامت است. هما در ادبیات ایران به عنوان نماد سعادت است و برعکس جغد که نماد شومی و بد یمنی است البته هُما...