برچسب: سرو چهار هزار ساله

اهمت درخت سرو در باستان 0

اهمت درخت سرو در باستان

درخت سرو به دلیل اینکه درختی همیشه سبز است همواره در ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. سرو 4000 ساله ای در نزدیکی ابرقو(یزد) وجود دارد که آن را سرو زرتشت هم می...