برچسب: سر مجسمه هرکول

مجسمه ی هرکول در کرمانشاه 0

مجسمه هرکول در کرمانشاه

مجسمه هرکول ، در کناره شاهراه شرقی-غربی جاده ابریشم یا جاده بزرگ خراسان در محوطه تاریخی بیستون نزدیک کرمانشاه از سنگ تراشیده شده است. این مجسمه که در دوران سلوکی ساخته شده، بر سکویی...