برچسب: سکه های افشاریه

سکه های نادرشاه افشار 0

سکه های نادرشاه افشار

سکه های نادرشاه افشار نادر که بلافاصله پس از طرد افغانها جانشین شد پادشاهان (سلسله صفویه) گردید بسیار در حفظ شعایر دین اسلام متعصب بوده اند و نقش تصویر انسان بر روی سکه ها...