برچسب: سکه های طلای هخامنشی

سکه های هخامنشیان 0

کتاب سکه های هخامنشی

کتاب سکه های هخامنشی در دنیای کهن و پیش از بوجود آمدن سکه داد و ستد مردم به شیوه مبادله کالا صورت می گرفته و پایه مقیاس و میزان مبادله کالا چهارپایان بوده اند...