برچسب: طلسمات

2

منظور از موکل در حفاری چیست؟ | آیا واقعیت دارد که موکل میتواند زیر زمین را در گنج یابی ببیند؟

منظور از موکل در حفاری گنج چیست؟ بعضی از حفارها هنگامی که میخواهند به حفاری بروند شخصی را که موکل دارد و به گفته خودش میتواند زیر زمین را ببیند (کار دستگاه فلزیاب را...