برچسب: طلسم در باستان

طلسم آتش در زمانهای قدیم 0

طلسم آتش

طلسم آتش طلسم آتش :در گذشته میزان سواد و علم مردم بسیار پایین بود به حدی که فکر نمیکردند در طبیعت ماده به سه نوع جامد،مایع،گاز وجود دارد.در گذشته مثل الان نبود که چراغ...