رد پای

مفهوم و نشان رد پای برهنه در گنجیابی و دفینه یابی

مفهوم و نشان رد پای برهنه در گنج یابی و دفینه یابی چیست؟

اگر نشان پا راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست بايد بررسي شود.

اگر رد پای چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ بايد بررسي شود .

اگر رد پاي چپ و راست دركنار هم باشد در جهت پاها بايد نگاه كرد. (در جهت پاها مكانی که با سایر قسمتها متفاوت است بايد بررسي شود.)

گفته ميشود كه اگر يك رد پای باشد گنج نزديكتر و اگر دو رد پای باشد گنج دورتر است ، همچنین اگر فقط پای چپ باشد دفینه نزدیکتر و برای پای راست کمی دورتر خواهد بود.

معمولا برای پای چپ 3 الی 7 و برای پای راست 10 قدم به جهت انگشت ها محاسبه می گردد.

جایی که ردپا وجود دارد، احتمال اینکه بتوانید دفینه ای را پیدا کنید، بسیار زیاد است.

ضمنا اگر نزدیک انگشتان به اندازه نخود یک حفره وجود داشته باشد و یا یک یکی از انگشتان پا وجود نداشته باشد یا علامتی داشته باشد، در اینصورت 40 الی70 قدم و در مواردی هم می توان 111قدم به سمت جلو برویم و یقینا یک گنجینه وجود دارد مگر آنکه در گذشته دور یا نزدیک به تاراج رفته باشد.
شایان ذکر است، یافتن رد پا در داخل اتاقک یا راهرو و غار و زیر زمین، بصورت بالا محاسبه نمی گردد و بسته به محل و طرز قرار گرفتن و نیز علائم موجود در کنار یا داخل آن، تعبیر و تفسیر مخصوص به خود دارد.

و آخر اینکه چنانچه در داخل کف پا علامت ضربدر یا بعلاوه و یا حتی یک نقطه یا سوراخ وجود داشت ، هدف در زیر آن است.

نشان رد پای برهنه در دفینه یابی

نشان رد پای برهنه در دفینه یابی

نشان عقرب

تفسیر علامت عقرب و مفهوم آن در گنجیابی و دفینه یابی

تفسیر علامت عقرب در گنجیابی و دفینه یابی را ارمزو بررسی می کنیم نشان عقرب  راه حل بوده تا در ادامه کار ، بهترین راه را انتخاب نماییم!

براي حل و تفسیر علامت عقرب بايد خصوصيات اين را خوب بدانيد. يكي از خصوصيات عقرب زهردار بودن و خطر آفرين بودنش است . به خاطر همين دفينه ايي را كه مي خواهيد پيدا كنيد رويش زهر ريختند يا تله فيزيكي دارد .
در اين نوع حفاری باید بسیار مراقب بود. دفينه ايي است كه با دشواري و زحمت زياد مي توانيد آن را پيدا كنيد. دفينه عقرب در استخر ،چاه هاي آب و يا در انبار هاي زير زميني نزديك علامت است .اگر عقرب داخل غار است در اين صورت گنجينه اش در انتهاترين قسمت غار است.

دنبال سنگي بگرديد كه بتواند زيرش لانه عقرب باشد. گنجينه مي تواند زير اين سنگ باشد . در اطراف و در زير زمين مي تواند اطاق كوچكي هم باشد. ديده شده است كه عكس ونماد عقرب در معني هاي مختلفي استفاده شده. كارهايي كه با سختي و زحمت زياد انجام شده عكس عقرب در اينجا موجود بودن يك خطر بزرگ را خبر مي دهد. مخصوصا در آسياب، استخر، چاه، غارها، انبارهاي زير زميني خيلي زياد با خطر مواجه مي شويد .تمام حوادث علائم ونمادها بطور كلي بايد بررسي شود وبعد از اينكه تله فيزيكي را از كار انداختيد جستجو را شروع كنيد.

اگر عقرب تنها باشد نشانه دفينه و خطر است. عقرب يك علامت نادر و يكي از نمادهاي مسيحيان است . و در سنگ قبر كساني كه در خردسالي مي ميرند نيز مي تواند ديده بشود. عقرب با دم و يا مسيري را كه نگاه مي كند مي تواند جهت را نشان دهد . نشان عقرب نشان راهزانان است.

نشان عقرب

نشان عقرب

 

باستان شناسی

باستان شناسی: بزرگترین مرجع علوم باستان شناسی

بزرگترین مرجع علوم باستان شناسی براى اولین بار در ایران

معرفی کامل ترین و بهترین مرجع براى علاقه مندان به باستان شناسی ، تاریخ و آثارشناسى:
این مجموعه ارزشمند در قالب یک پک با شش دى وى دی شامل بهترین و کمیاب ترین کتب، براى علاقه مندان به علوم باستانى ارائه شده تا علم و دانش خود را در این زمینه به حد قابل توجهى ارتقاء بخشند.
لازم به ذکر است که این مجموعه قادر است اطلاعات شما را در این زمینه از صفر تا صد افزایش دهد و به نوعى جمع آورى شده است که حتى افرادى که کمترین اطلاعاتى در این زمینه دارند خود را به حد اعلاى این علم برسانند. و در آینده کتب تخصصی تر را به راحتى مطالعه کنند

این مجموعه در قالب ۶ دی وى دی با ۵ عنوان زیر ارائه شده است که لیست کتاب ها را به ترتیب خدمت شما عزیزان ارئه میدهیم:

١: باستان شناسی
٢-٣: تاریخ
۴: سکه شناسی
۵: گوهر شناسی
۶: گنج یابی و آثار شناس

http://telegram.me/Archaeology_pack


دیسک اول: باستان شناسی- آیین تدفین

?شامل ٣۶ کتاب به شرح زیر:

?آیین تدفین در عصر آهن:
١-سنت ها و شیوه هاى تدفین عصر آهن
٢-گورستان عصر آهن چنگبار
٣-گورستان هاى طبقاتى عصر آهن
۴-معمارى عصر آهن
۵-چگونگى تدفین مردگان در عصر آهن
۶-آیین تدفین در عصر آهن ٣
٧-سفالگرى عصر آهن
٨-کلیات عصر آهن

?هخامنشیان:
١-تاثیر آیین هخامنشی بر کتیبه ها و آثار مذهبى
٢-قدمگاه، گور و نیایشگاه صخره اى از دوره هخامنشى

?آیین تدفین اشکانیان:
١-نگرشى بر تدفین گورخمره اى اشکانى
٢-شیوه هاى تدفین اشکانى
٣-تدفین هاى سنگى
۴-سفال دوره اشکانى
۵-بازنگرى کتیبه اشکانى

?آیین تدفین ساسانیان:
١-تدفین ساسانى در قلعه کنگلو
٢-تدفین در دین مزدایى
٣-قبور زرتشتى-ساسانى در فارس
۴-معمارى چهارطاقى ساسانى

?سایر:
١-آیین تدفین در شاهنامه
٢-مطالعه تطبیقى آیین هاى تدفین
٣-فرهنگ تدفین در لرستان
۴-آیین تدفین اقوام باستان
۵-کاوش در قبرستان ها
۶-قبر پادشاهان
٧-مرگ در ایران باستان
٨-مرگ در بین النهرین باستان
٩-دلمن ها و کاربرد آن ها
١٠-گور تپه(تومولوس) میداس
١١-آیین ها و روش هاى تدفین
١٢-آثار صخره اى بویر احمد
١٣-قبور هفت تپه
١۴-تدفین اموات در تپه حصار دامغان


 

دیسک دوم و سوم: تاریخ ایران باستان

?شامل #٣١ کتاب به شرح زیر:

?تاریخ ایران باستان:

١-ایران از آغاز تا اسلام-گریشمن
٢-ایران در زمان ساسانیان-گریشمن
٣-تاریخ هرودوت
۴-مجموعه کامل تاریخ تمدن-ویل دورانت
۵-۶-٧-تاریخ ایران باستان(٣ جلد) حسن پیرنیا
٨-تاریخ ایران-سرجان ملکم
٩-تاریخ ایران پس از اسلام-زرینکوب
١٠-تاریخ ماد-دیاکونوف
١١-باستان شناسی و تاریخ ماد
١٢-چنین گفت زرتشت-نیچه
١٣-پاسارگاد-على سامى
١۴تا١٧-سرزمین جاوید(۴ جلد)-گریشمن
١٨-ایرانیان یهودی-على اصغر مصطفوى
١٩-تمدن ایران ساسانى-شریف امامى
٢٠-جدول خلاصه تاریخ ایران
٢١-زندگى نامه کوروش-خشایار خسانى
٢٢-کوروش یا ذوالقرنین-ابوالکلام ازاد
٢٣-از کوروش تا پهلوى-فردریک تالبرگ
٢۴-ایران باستان-ژاله آموزگار
٢۵-فارسنامه ابن بلخى
٢۶-آداب ایرانى
٢٧-اسرار هزار ساله-اکبر حکمى زاده
٢٨-اطلس تاریخ ایران
٢٩-الهه هاى گذشتگان-فوندانیکن
٣٠-تاریخ فلسفه-ویل دورانت
٣١-آثار عجم


 

دیسک چهارم: سکه شناسی قبل و بعد از ورود اسلام به ایران

?شامل #٢٠ کتاب به شرح زیر:

?سکه شناسی:

١-سکه هاى هخامنشیان
٢-سکه هاى اشکانى
٣-سبک شناسی سکه هاى ساسانى
۴-طرح تاج شاهان در سکه هاى هخامنشی تا ساسانى
۵-سکه پوراندخت ساسانى
۶-سکه هاى ایران پیش از اسلام
٧-سکه شناسی
٨-تاریخ سکه در اسلام
٩-تاریخ سکه در ایران
١٠-سکه شناسى محمد مشیری
١١-سکه شناسی مجید موقر
١٢-تصاویر سکه و پیکره هاى شاهان ایران
١٣-سکه هاى اولیه طبرستان
١۴-سکه هاى ایران از آغاز تا حمله مغول
١۵-سکه هاى دوره مغول
١۶-سکه هاى نادر شاه
١٧-ضرب سکه در خلافت اسلامى
١٨-ضرب سکه یونانى باختر
١٩-نشانه شناسی سکه هاى ایران باستان
٢٠-نقش سکه و مهر در اقتصاد ساسانیان


 

دیسک پنجم: سنگ و گوهر شناسی

?شامل #١٠ کتاب به شرح زیر:

?سنگ و گوهر شناسی:

١-تنسوخ نامه ایلخانى
٢-سر الاسرار(عربی)
٣-گوهر شناسی
۴-گوهر شناسی ٢
۵-سنگ هاى زینتى
۶-سنگ شناسی(جامع)
٧-سنگ شناسى و پترولوژی
٨-سنگ درمانى
٩-کانى هاى صنعتى
١٠-نحوه تشکیل الماس


 

دیسک ششم:گنج یابی و آثار شناسی

?شامل #٢٣ کتاب به شرح زیر:

?گنج یابی و آثارشناسی:

١-چشم طلایی
٢-اسرار نظامى
٣-گنج باستان
۴-آموزش گنج یابی
۵-نشانه هاى کهن
۶-علائم و نشانه ها
٧-میراث زرین
٨-پنج کتاب گنج یابی
٩-رمزیاب
١٠-رمزیاب (به زبان اصلی)
١١-رمزنامه
١٢-دفینه یابی
١٣-اسرار نشانه ها
١۴-درب سنگى
١۵- گنج نامه
١۶-الجرون (جوغن نامه عربی)
١٧-اسرار جوغن ها
١٨-تجربیاتى از حفارى جوغن ها
١٩-ترجمه کتاب جوغن نامه عربی
٢٠-ترجمه کتاب علائم عربی
٢١-جوغن نامه
٢٢-جوغن نامه مرجع
٢٣-رمزنامه جوغن ها


سخنی با گنج پژوهان:

قبل از آغاز سخن لازم است ذکر کنیم که این متن نگرشی تازه را در علاقه مندان به دفینه یابی ایجاد میکند و کمک میکند تا درصد موفقیت خود را تا حد چشمگیری بالا ببرند, و به جای پناه بردن به افراد کلاهبرداری که خود را کارشناس مینامند (و هزینه ای گزاف را از مردم جهت کارشناسی ها و نظرات دروغ و اشتباه درخواست میکنند), خود یک کارشناس ماهر و حرفه ای شوند…

سخن خود را طرح چند سوال آغاز میکنیم:

⁉️چرا اکثر جویندگان گنج به در بسته میخورند؟

⁉️چرا هزینه ها و زحمت های آنان اکثرا بی نتیجه میماند؟

⁉️ضعف جویندگان گنج در چه قسمت های است؟

⁉️چه بارامترهایی باعث موفقیت بیشتر آن ها خواهد شد؟

متاسفانه بزرگترین ضعف گنج پژوهان اعتنا کردن به حرف افراد ناآگاه است که اطلاعات غلطی را در قالب آثار شناسی دفینه به آن ها داده اند که نه تنها باعث موفقیت آنها نمیشود بلکه انرژی و امید آن ها را تا حد زیادی تحلیل میدهد.

?یک گنج پژوه ماهر در درجه اول باید یک تاریخ شناس خوب باشد. با سلسله های حاکم بر ایران, پایتخت های آن ها, جنگ های آن ها , ثروت آن ها محل حکومت آن ها و … به خوبی آشنا باشد. این اطلاعات کمک بسیار بزرگی به گنج پژوهان خواهد کرد و حداقل دلیل آن این است که میدانند کجا دنبال چه چیزی بگردند…

?در درجه دوم یک گنج پژوه باید یک باستان شناس ماهر باشد. با آیین و روش های تدفین تمدن های حاکم بر ایران به خوبی آشنا باشد, ادیان آنها را بشناسد, با انواع اشیاء و سکه های دفن شده در دوره های مختلف آشنا باشد, شیوه های حفاری را به خوبی بداند, محل قبرستان ها را بشناسد و …

?و نهایتا در درجه سوم باید با آثار شناسی آشنا باشد, و این نکته را در نظر داشته باشد که تمام آثار در همه مکان ها و زمان ها یک معنی و مفهوم را نداشته اند. گنج پژوه باید تا حد امکان معنی تمام آثار را بداند و فقط به نوشته ها اکتفا نکند, و خود یک کاشف و معنی دهنده باشد.

ما در این مجموعه تمام کتب لازم در ۵ بخش (تاریخ-باستان شناسی-سکه شناسی-گوهر شناسی و#آثارشناسی) را برای گنج پژوهان فراهم کرده ایم تا با مطالعه آن ها به بالاترین حد اطلاعات و موفقیت دست یابند و پول و وقت خود را با افراد کارشناس نما, هدر ندهند و خود یک کارشناس تمام عیار شوند.

⚠️این مجوعه فقط برای گنج پژوهان فراهم نشده بلکه فرصتی است تا #تاریخ_دانان و #باستان_شناسان و #علاقه_مندان به این علوم جذاب نیز از آن نهایت استفاده را برده و به یک دید ترکیبی و حرفه ای برسند چراکه تاریخ و باستان شناسی و سکه شناسی مکمل یکدیگرند.

⚠️تذکر
این پیکج شامل بیش از ۱۰۰ کتاب ارزشمند بوده که از منابع مختلف گرداوری و خریداری شده است و با مبلغ ناچیز ۳۰۰،۰۰۰ تومان در اختیار شما عزیزان قرار داده میشود. این درحالی است که اگر این کتب به صورت تک تک خریداری شود یقینا قیمت مجموع آن ها بیش از ١٠ میلیون تومان خواهد بود.

⚠️تذکر٢
این پکیج با ۶ دی وى دی و هر پنج موضوع به فروش میرسد درنتیجه درخواست خرید جداگانه نکنید.
⚠️تذکر٣
از هرگونه #کارشناسی عتیقه و علایم و مکان معذوریم، درخواست ننمایید، و فقط و فقط برای خرید پکیج در ارتباط باشید.

⚠️تذکر۴
خرید به صورت غیر حضوری و ارسال از طریق تیپاکس انجام میشود و برای خرید ابتدا وجه ۳۰۰،۰۰۰ تومان به شماره کارتى که از طریق ادمین کانال به شما داده میشود،دریافت میشود و سپس مشخصات و ادرس را جهت ارسال پکیج به ادمین کانال ارائه میدهید و پکیج در عرض ۳ روز کاری به مقصد میرسد.

?لطفا تقاضای تخفیف نکنید قیمت پکیج تا کمترین حد ممکن کاهش یافته است.

?پس از قرائت تمام مشخصات و شرایط با ای دى تلگرامی زیر جهت خرید ارتباط برقرار کنید:

? @archaeology_admin

http://telegram.me/Archaeology_pack

معنی نشان چارق یا کفش در دفینه یابی

نشان چارق یا کفش و مفهوم آن در گنجیابی

 معنی و مفهوم نشان چارق یا کفش در دفینه یابی : در جهت نوک پا، در مربعی به ابعاد ۱۰ تا ۱۲ متر در اطراف آن باید به دنبال نشانه دوم بود. اگر نبود در زیر تخته سنگ یافت شده جهت نوک پا کار کنید.

نظر دوم:
همانطور که معلوم است در گذشته ها به کفش، چارق گفته می شد. گاها هم پای کفش دار معنی می شود یعنی ۵ انگشت معلوم نباشد. دفینه در زیر تخته سنگ یافت شده می باشد. ۶۰ سانتی متری جلوی تخته سنگ را بکشنید. عموما دفینه وجود دارد. ولی احتمال خالی بودن نیز وجود دارد.

معنی و مفهوم نشان چارق یا کفش در گنجیابی

نشان چارق یا کفش

نشان چارق یا کفش

نظر سوم: رد پای چارق دار تو رفتگی عمیق می باشد. قسمت عقب (پاشنه) می تواند عمیق تر هم باشد ولی گاها هم عمق با سطح جلو هم هست. پای چارق دار، نشان از یک تپه (خاکریز) خیلی کوچکی در زمین صاف است که شکل آن شبیه به چارق یا کفش می باشد و می تواند نشان یک قبر باشد. اگر روی رد پا نقطه ای نباشد و در مرکزش نقطه باشد با در نظر گرفتن گوشه کفش یا مرکز مشترک و فاصله آن با نقطه و انجام محاسبات، در منطقه بررسی می کنیم.

اگر قسمت پاشنه عمیق تر باشد، نشان این است که ممکن است مسیر کمی سربالایی باشد و دفینه از نظر مکانی در ارتفاع بالاتری از نشانه قرار داشته باشد.

 

قره کلیسا

قره کلیسا

قره کلیسا

قره کلیسا

 

قره کلیسا :
قره کلیسا در ناحیه به‌به‌جیک شهرستان چالدران. در سال ۶۴۴ یا ۶۴۵ هجری قمری تجدید بنا شد. فرمان شاه عباس اول صفوی در حمایت از ارمنیان بر روی سردر آن دیده می‌شود. عباس میرزا ولیعهد فتح‌علی‌شاه نیز تزئیناتی بر آن افزوده‌است.

قره کلیسا، مزار تادئوس (طاطاؤس) مقدس یکی از حواریون عیسی مسیح است. به استناد منابع تاریخی بخشی از ارمنیان پیرو دین زرتشت بوده‌اند و بخشی نیز آئین مهرپرستی داشته‌اند. برای نخستین بار در سال ۴۳ میلادی دو نفر از حواریون به نام‌های طاطاوس و بارتولومئوس از شمال بین النهرین گذشته و برای رساندن پیام مسیح به ارمنستان وارد ایران می‌شوند.

«تادئوس مقدس» که یکی از حواریون عیسی مسیح و از بنیان‌گذاران کلیسای ارمنی است، در سال ۶۶ میلادی بخاطر بشارت مسیحیت به قتل رسید. مقبره وی در قره کلیسا قرار دارد و به صورت یکی از زیارتگاه‌های مهم ارمنیان از آن یاد می‌شود.

ادامه مطلب

small

معنی و مفهوم نشان بت خانواده در دفینه یابی

معنی و مفهوم نشان بت خانواده در دفینه یابی چه تفسیر و معنی دارد

نشان بت خانواده : نشانه قسمتی است که گروهی خورده می شود، صلیب نیز گفته می شود، اگر دسته های تمامی ساق ها یکسان باشد، دفینه زیر تخته سنگ یافته شده می باشد و اگر یکسان نباشد، در جهت ساق متفاوت باید جستجو انجام شود. مزار یک خانواد اصیل نیز ممکن است یافت شود.باید در اطرافش عناصر متضاد با طبیعت جستجو شوند. در اطراف نشانه مزارهای حفر شده در تخته سنگ ها یا حفر شده در زمینهای اطراف باید جستجو شوند.ارتفاعات، فرو رفتگی ها و پشته های سنگ و سنگریزه به خوبی باید جستجو شوند.

ممکن است اشیاء شخص متعلق به افراد مرده یافت شود. همچنین شیشه اشک(یک کوزه گرانقیمت که پر اشک میکردند) و یا قندیل(شمع) قابل یافت است.حفر گرد زیر صلیب، نشان دهنده اینست که هدف، قبور نبوده، هدف مخفی کردن گنج بوده است، اگر از نوک هایشان دو تا بسته و یکی باز باشد جهت حرکت، و نقطه ها نیز نشان دهنده مخفی شدن گنج به صورت ۴ تکه را نشان می دهد. از ۱۰ متر دورتر نیست، از ۲ متر عمیق تر نیست. با ابزار های گنج یابی به راحتی تثبیت شده و همه آنها در می آیند.بت خانواده

طلایاب دوگانه ی حرفه ای JEOHTUNTER 3D DUAL

طلایاب دوگانه ی حرفه ای JEOHTUNTER 3D DUAL

JEOHTUNTER 3D DUAL

ویژگی های بی نظیر این سیستم:

-تفکیک اهداف فلزی زیر زمین به ۴ گروه طلا ،فولاد ،آهن ،غیر آهن -عمق تشخیص ۱۲ متر زیر زمین

-دارای سیستم هشدار دهنده ی نور

-تشخیص حفره ،گور ،کانال زیر زمینی ،تونل و غار

-دارای یک سیستم ۳بعدی و یک سیستم LED جهت جستجوهای سریع و کار آمد

-قابل استفاده در محیط های بسیار متراکم و معدنی و ساختارهای سطحی سفت

-طراحی رابط ویژه جهت استفاده ی آسان برای کاربران آماتور و حرفه ای

-دارای ۲سال گارانتی

-دارای ۳ نوع لوپ جستجوگر :

searchcoil عمیق : عمق تشخیص ۱۲ متر و دارای یک بعد از ۶۰x 100 سانتی متر
searchcoil عمومی : عمق تشخیص ۸ متر و دارای یک بعد از ۳۶x 44 سانتی متر
searchcoil سطحی : عمق تشخیص ۴متر و دارای یک بعد از ۲۱x 31.5 سانتی متر

JEOHTUNTER 3D DUAL

 

JEOHTUNTER 3D DUAL

JEOHTUNTER 3D DUAL

 

 

jeodual2

 

محصول Jeohunter 3D مجهز به آخرین فن آوری روز می باشد.ابزار Osciloscope که بر روی صفحه ی نمایش قرار دارد، سیگنال های موردنظر از هدف را دریافت کرده و آن را به صورت گرافیکی نمایش می دهد، در نتیجه اطلاعاتی از شکل هدف ،بدون حفاری، در اختیار کاربر قرار می دهد.
JEOHTUNTER 3D DUAL

dual3

 

شما به راحتی می توانید به اسکن و شناسایی هدف با searchcoil عمیق که برای مناطق عمیق تر طراحی شده بپردازید.توانایی شناسایی فلز برتر و همچنین ارائه ی درصد فلزات به طور همزمان آن را از دیگر searchcoils متمایز می سازد.dual4

JEOHTUNTER 3D DUAL

سیستم حرفه ای اسکنر زمین و گنج یاب پیشرفته JEOHUNTER 3D

سیستم حرفه ای اسکنر زمین و گنج یاب پیشرفته JEOHUNTER 3D

 JEOHUNTER 3D

JEOHUNTER 3D

 JEOHUNTER 3D

عمق تشخیص ۸ الی ۱۲ متر همراه با ۳ searchcolils (لوپ)

-صفحه ی رنگی بزرگ و نمایش تصاویر به صورت انیمیشن:

Jeohunter  با توجه به صفحه ی نمایش بزرگ و رنگی قادر به تبدیل سریع داده های سیستم و تصاویر به یک جشن تصاویر با تمام جزئیات ،در وضوح بالا می باشد.

1

-جستجوی آنتن اسکن و آنتن های شکست:

Jeohunter به دلیل تکنولوژی بالا یک اسکن سریع و قابل اعتماد از داده ها را برای خطاهای کاربر یا برنامه های کاربردی انجام می دهد.اگر عدم ارتباط یا هرگونه مشکل در اکتشاف به وجود آید ،سیستم آن را بلافاصله به صورت تصاویر به اطلاع کاربر می رساند.

2

-تعریف زمین و راه زمین به صورت خودکار:

Jeohunter قادر به تنظیمات آسان اسکن ساختار زمین به راحتی حتی در سخت ترین شرایط می باشد.این اطلاعات داده های زمین را بر روی صفحه ی نمایش نشان داده و می توان از این اطلاعات بدون تنظیم در محیط مشابه یا محیط اطراف زمین استفاده کرد.

3

-دقت بالا و ایجاد هدف در دسته بندی فلزات:

Jeohunter سیگنال مقایسه ی برتر نسبت به دیگر سیستم های شناخته شده را داراست و تشخیص و مرتب سازی فلزات در آن به بهترین حالت ممکن صورت می پذیرد.Jeohunter فرم هدف ایجاد کرده و همزمان آن را به صورت میله ای خطی در ۴ ستون برای ۴ هدف مختلف به صورت درصدی نمایش می دهد.با این ویژگی طلا، فضا، فلزات مختلف و فلزات ارزشمند در فضا را می توان شناسایی کرد.

4

-زمان واقعی تصاویر ۳بعدی معادل فناوری GPR:

Jeohunter قادر به تشخیص زمان واقعی انواع هدف و بلافاصله ایجاد تصویر از این تشخیص است.به منظور دریافت گذارش تصویر ۳D ،کاربر باید دکمه ی اسکن را روی هدف شناسایی شده فشار دهد..پس از خروج از هدف گزارش تجزیه و تحلیل با تصویر ۳D نمایش داده می شود.هر چند تصاویر به وضوح نتایج را نشان می دهد ولی برای درک بهتر قرمز به معنی فلز ،زرد و آبی لبه های فلزی و میدان مغناطیسی و فضاهای اطراف هدف را نشان می دهند.

5

-گزارش تصویر از قطر هدف و عمق آن:

Jeohunter به شیوه ای شگفت آور و دقیق قطر ،اندازه و عمق هدف را مشخص می کند.

scr6

-ذخیره و تجزیه و تحلیل گزارش:

Jeohunter قادر به تهیه ی آرشیو تجزیه و تحلیل گزارش همراه با تصاویر و ذخیره ی فایل است و کاربر قادر به مشاهده ی این آرشیو در هر زمان و مکانی بر روی صفحه ی نمایش رنگی این سیستم بدون نیاز به لپ تاپ خواهد بود.

scr8

JEOSCAN 2D

سیستم آشکارساز بی نظیر و گنج یاب JEOSCAN 2D

سیستم آشکارساز بی نظیر و گنج یاب JEOSCAN 2D

JEOSCAN 2D

JEOSCAN 2D

 

سیستمی که رویای کاربران آماتور و حرفه ای بوده و با فن آوری مربوطه برای سال های طولانی قادر به پاسخگویی تمام انتظارات مصرف کنندگان است.

ویژگی های منحصربه فرد این سیستم:

-تفکیک فلزات به صورت طلا ،فولاد ،آهن ،غیر آهن
-قابلیت تشخیص غار و تونل
-صفحه نمایش بزرگ رنگی(۵,۷)
-به رسمیت شناختن سطح و تنظیم سطح خودکار
-دقت بالا در تشخیص فلز
-نرم افزاری با سیگنال دهی فوق العاده
-نمایش قطر و عمق هدف با گرافیک رنگارنگ
-قابلیت تشخیص فلز از فلز برتر
-با اثر Searchcoil دارای عمق منحصر به فرد ۶٫۵ متر

gensearchcoil

gensearchcoil

سیستم Jeoscan 2D با Searchcoil استاندارد را می توان بر اساس تقاضای مشتری با Searchcoil عمیق مورد استفاده قرار داد.
23
 

 

 

 

با Searchcoil استاندارد که دارای یک بعد از ۳۶۰x 440 می باشد شما می توانید به جستجوی فلزاتی که در زیر زمین برای چندین سال مدفون شده اند بپردازید که اعماق تشخیص در آن بین ۶ و ۸ متر می باشد.

5 6

 

 

 

 

 

 

Searchcoil عمیق که ارائه ی آن بر اساس تقاضای مصرف کننده می باشد دارای یک بعد از ۶۰۰x 1000 سانتی متر بوده و برای اهداف بزرگی که در زیر زمین به مدت طولانی مدفون شده طراحی شده است.این Searchcoil خاص برای مصرف کنندگانی که خواهان عمق بیشتری برای اکتشافات هستند طراحی شده و بر اساس اندازه ی هدف قادر به جستجو تا عمق ۱۲ متر می باشد.با Searchcoil عمیق شما می توانید حتی در سازه های ground بدون اتلاف وقت ثروتمندترین مواد معدنی با ضایعات فلزی آهنی پیدا کنید.از ویژگی های تبعیض و برتری  Searchcoil عمیق با دیگر Searchcoils عمق کاوش زیاد آن است.

7 8

Nokta Me T A 106

فلزیاب Nokta Me T A 106

فلزیاب Nokta Me T A 106

Nokta Me T A 106

Nokta Me T A 106

مشخصات فلزیاب Nokta Me T.A 106 – نوکتامی : Nokta Me T A 106
Nokta Me T A 106

دارای صفحه نمایش دیجیتال مجهز به سیستم تفکیک برای طلا
مجهز به سیستم تفکیک برای فلزات آهنی و غیر آهن
حذف ذرات و مواد معدنی موجود در خاک
دارای باطری قابل شارژ برای ساعت ها کار مداوم
استفاده ساده و راحت برای اپراتور
همراه این دستگاه یک سیستم ردیاب حرفه ای ME.T.A-XA 1 عرضه می گردد.
حداکثرعمق کاوش بسته به اندازه حجم و ضخامت جنس و احتساب خطای اپراتور و شرایط محیطی: ۲ متر
برد تست شده در شرایط مختلف با دیسک فابریک نصب شده روی دستگاه
Nokta Me T A 106
تست الف
ابعاد جنس: ۵۰ در ۵۰ سانتی متر
ضخامت جنس: ۱ میلیمتر
نوع جنس: غیر آهنی- طلا- نیکل
مدت زمان مانده در زیر خاک: ۱ روز (کاملا جدید)
خطای اپراتور: صفر در صد
شرایط محیطی: خوب عمق کاوش: یک متر تست بNOKTA ME.T.A 106 P.S
ابعاد جنس ۴۰ در ۴۰ سانتی متر
ضخامت جنس: ۲۰ سانتی متر
نوع جنس: غیر آهنی- طلا- برنز
مدت زمان مانده در زیر خاک: ۲۰۰ تا ۷۰۰ سال
خطای اپراتور: صفر در صد
شرایط محیطی: خوب
عمق کاوش: یک متر و چهل سانتی متر
لوازم همراه:فلزیاب نوکتا می
خود دستگاه
کیف حمل
متعلقات دستگاه
شارژر
هدفون
رد یاب حرفه ای
CD آموزشی دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی

Nokta Me T A 106

فلزیاب Efx Ground MX100E

فلزیاب Efx Ground MX100E

nell’ultima recensione abbiamo parlato e mostrato il funzionamento del metal detector Efx Ground MX400. Oggi è il turno di uno dei “fratelli minori” ossia del metal detector Efx Ground MX100E. Si tratta di un cercametalli molto semplice da utilizzare, ideale per coloro che vogliono avvicinarsi a questo hobby senza spendere cifre esorbitanti e per tutti quelli che vogliono un macchinario che funzioni decentemente sia nei campi che sulla sabbia asciutta. E’ possibile utilizzare questo apparecchio in 3 diverse modalità: All Metal (se si vogliono ricercare tutti i metalli), Discriminazione (con la possibilità di eliminare dalla ricerca uno o più metalli in maniera sequenziale) e Notch (che propone due differenti programmi di ricerca preimpostati: Coin indicato per la ricerca delle monete e Jewelry ossia la modalità indicata per la ricerca di gioielli e oggetti preziosi)..

فلزیاب Efx Ground MX100E

فلزیاب Efx Ground MX100E

metal detector Efx Ground MX100E si presenta con una struttura massiccia e all’apparenza potrebbe sembrare pesante. In realtà è realizzato in policarbonato leggero ed il suo peso complessivo è di soli 1,2 Kg. L’asta può essere regolata in base alle proprie esigenze e all’altezza del bracciolo è presente una cinghia regolabile. La piastra di ricerca è da 10” ed è di tipo concentrica a nido d’api. Il cercametalli funziona con 6 batterie alcaline di tipo AA da 1,5V.

la frequenza operativa del Efx Ground MX100E è di 7,8 kHz e la ricerca è di tipo motion. Il bilanciamento del terreno è automatico. Il display è Lcd e l’autonomia con batterie cariche è di circa 40 ore. La piastra di ricerca è a tenuta stagna, potrà quindi essere immersa in acqua (solo la piastra).

nella parte in alto a sinistra dello schermo è presente l’indicatore dello stato delle batterie mentre nella zona centrale è presente, sotto una forma ad arco, l’elenco di tutti i metalli individuabili. Quando un target sarà individuato si illuminerà la tacchetta corrispondente a seconda del metallo ritrovato.

Tra i tasti è presente il tasto Settings che ci permetterà di accedere al menù.

Il menù del metal detector è composto dalle seguenti voci: Settings, Discrimination, Notch.

tramite il menù del Settings presente sullo schermo sarà possibile regolare la sensibilità con valori che vanno da 1 a 8 ed il volume con valori che vanno da 0 a 4. Impostando il volume a 0 non si avrà alcun suono in quanto lo 0 corrisponde al “muto”.

dal menù del Notch sarà invece possibile scegliere se utilizzare il Gfx Ground MX100E in modalità All Metal o sfruttare uno dei due programmi preimpostati: Monete e Gioielli.

bilanciamento automatico del terreno può essere effettuato in qualsiasi momento pigiando il tasto GG e successivamente il tasto Enter. Il Ground Grab sarà effettuato in pochi secondi. Si consiglia di effettuare tale operazione ogni volta che si cambia la zona di ricerca.

طلایاب TOP DETECTOR 2013

طلایاب TOP DETECTOR 2013

TOP DETECTOR 2013

طلایاب TOP DETECTOR 2013  TOP DETECTOR 2013

طلایاب TOP DETECTOR 2013 TOP DETECTOR 2013 METAL DETECTOR NEW Top device Detector 2013 stronger reagent search for treasures and gold ore The latest and most powerful researcher and metal detector gold ore in underground spaces device device Top detector device is designed Top detector 2013  with the most accurate and most modern technology to be the focus of any prospector […]

The latest and most powerful researcher and metal detector gold ore in underground spaces device device Top detector device is designed Top detector 2013  with the most accurate and most modern technology to be the focus of any prospector and Explorer of the Earth and any amateur researcher, metal, gold, all the goals in the ground, and his enormous features and specifications made him stronger and more accurate detection of gold ore and minerals in the ground and the flour and the enormous all metals however small and at the level of the fines.

super compact size and ease-of-use and light weight works with electromagnetic imaging system advanced digital and penetrating Earth layers easily welaitathr any natural factors and reaches its target with ease during a very short time and with high precision discrimination to determine our aim and specifications and depth and drain and strengthen weak signals to allow the detection and high accuracy make this machine Top detector 2013, tested and specified in the biggest us factories and has been updated and developed continuously and overcome all the errors of the access The latest version is the 2013 Top detector device is compatible with the iso international quality marks and award-winning awards from the United Nations organizations dealing with modern inventions and discoveries.

super compact size and ease-of-use and light weight works with electromagnetic imaging system advanced digital and penetrating Earth layers easily welaitathr any natural factors and reaches its target with ease during a very short time and with high precision discrimination to determine our aim and specifications and depth and drain and strengthen weak signals to allow the detection and high accuracy make this machine Top detector 2013, tested and specified in the biggest us factories and has been updated and developed continuously and overcome all the errors of the access The latest version is the 2013 Top detector device is compatible with the iso international quality marks and award-winning awards from the United Nations organizations dealing with modern inventions and discoveries.

فلزیاب GoldCentury 1025

فلزیاب GoldCentury 1025

فلزیاب GoldCentury 1025

GoldCentury 1025

GoldCentury 1025

فلزیاب GoldCentury 1025

GoldCentury ntdki dhf

Metal Detector. Un cercametalli dal prezzo contenuto ma con prestazioni molto generose. Lavora molto bene sù qualunque terreno di ricerca compreso battigia e acqua di mare.  Massiccio e robusto, molto maneggevole con pesi ben bilanciati, piatto di ricerca 8,5″  ( ۲۱,۵ cm ) stagna all’acqua ed intercambiabile. Il bilanciamento del terreno è regolabile manualmente, si adatta benissimo su tutti i terreni anche altamente mineralizzati. Discriminazione multi-tono,  ricerca motion in discriminazione e non motion in all-metal. Display da 5 cm a lancetta che indica l’intensità del bersaglio rilevato, molto utile per localizzare l’esatto centro del bersaglio rilevato. Solamente 1.200 grammi in ordine di lavoro. L’asta finale del piatto di ricerca è in robusta fibra di vetro e plastica. L’estensione dell’asta è regolabile dall’utente da 105 cm a ben 135 cm, anche l’operatore molto alto troverà la giusta regolazione del gambo. Alimentato con 8 batterie da 1,5V AA fornisce una lunga autonomia di ricerca. Led LOW BATT indica che le batterie devono essere sostituite, si accende quando il voltaggio è a 8,8V. Le batterie sono situate sotto il box controlli in due vani separati con coperchi estraibili. L’impugnatura è in neoprene, molto confortevole con una presa ben salda, il bracciolo è ampio e ben sagomato, regolabile in lunghezza tramite viti. Il GoldCentury 1025  è un prodotto costruito con molta cura, ben rifinito e con prestazioni generose. Adatto a tutti i ricercatori per la sua maneggevolezza e facilità di utilizzo.

COMANDI BOX CONTROLLO: THRESOLD: accende il detector e regola la soglia, regolazione da 0 a 10 SENS: regola la potenza di ricerca, regolabile da 0 a 10 PHONE: è dotato di presa per cuffie stereo con spinotto da 3,5 mm TRACE: è il pulsante di reset, da premere e rilasciare ad ogni regolazione del bilanciamento ed ogni volta che rileviamo un bersaglio. LOW BATT: led rosso che indica che le batterie devono essere sostituite, si accende quando il voltaggio è a 8,8V DEVIATORE DISC-TONE: attiva la funzione multi-tono, doppio segnale audio in base al metallo rilevato, tonalità bassa per metallo ferroso, tonalità alta per metalli nobili e molto conduttivi. VOL: è un pulsante che dimezza il volume in modo rapido, con possibilità di riportarlo in condizioni normali GND BAL: regolazione molto importante, questo potenziometro adatta il metal detector in base alla mineralizzazione del terreno di ricerca, è una regolazione indispensabile che deve essere fatta con cura per ottenere i migliori risultati in ricerca. DISC/TONE POTENZIOMETRO: potenziometro con duplice funzione, a posizione 0 il detector lavora in funzione ALL-METAL non motion, potete cercare anche lentamente o fermarvi sopra il bersaglio e il detector emette un suono continuo tipo “impulsi”. Uscendo dal “click” il detector lavora in discriminazione dei metalli con ed abbinando il deviatore DISC-TONE e potenziometro al 50%, potrete riconoscere i metalli rilevati con tonalità differenti tra nobili o ferrosi. DISPLAY: grande display da 5 cm indica l’intensità del bersaglio rilevato, molto utile per localizzare l’esatto centro del bersaglio prima del recupero. ALTOPARLANTE: il GoldCentury 1025 è dotato di altoparlante interno con buona potenza audio. ALIMENTAZIONE: due vani batterie sotto il box controlli contengono 8 batterie da 1,5v AA ( batterie non incluse ) CARATTERISTICHE: METAL DETECTOR GoldCentury 1025  peso in ordine di lavoro 1.200 g. ( con batterie ) piatto di ricerca da 8,5″ ( 21,5cm ) stagna all’acqua e intercambiabile asta finale in fibra di vetro e plastica regolabile in lunghezza ( nessun metallo ) vite di serraggio coil in plastica con dado asta metal detector in alluminio anodizzato argento, con 5 regolazioni e molla interna ghiera di serraggio asta impugnatura in neoprene, molto confortevole e con ottima presa bracciolo: ampio ed imbottito, regolabile in lunghezza

مفهوم صخره های اسکنه خورده در دفینه یابی

مفهوم صخره های اسکنه خورده در دفینه یابیچیست؟

این اشکال سیستم شماره گذاری هستند که از دوره فریگ، روم، بیزانس و ارامنه بدین طرف مورد استفاده قرار می گرفتند. از آنجا که مفاهیم زیادی را می توان به آنها نسبت داد، صحیح نیست که بگوییم معنای درستش دقیقا همین است.

لکن هر حفره اسکنه خورده ۷۸ سانتی متر بوده ، بعضا معادل ۱۲۰ سانتی متر نیز محاسبه می شوند. دوره ایی که علامت بدان تعلق دارد، مهم است. این اشکال به طور قطع نه برای نشان دادن جهت بلکه برای تعیین فاصله به کار می روند. اگر حفره ها بر روی زمین باشند، با توجه به اندازه های آن باید به دنبال مجموعه دیگری از حفره هایی که بزرگتر یا کوچکتر می شوند و یا یک علامت دیگر بگردید.

اگر حفره های اسکنه خورده بر روی پیشانی یک صخره باشند باید در طرف مقابل آن دنبال قبر یا جایی که نشان از وجود انبار دارد، بگردید.

صخره های اسکنه خورده

صخره های اسکنه خورده