دسته: آموزش-گنجیابی-دفینه یابی

1

رمز و راز عمق زنی فلزیابها چگونه است؟ | چگونه بیشترین عمق زنی را با دستگاه گنجیاب داشته باشیم؟!

عمق زنی فلزیابها چگونه انجام میشود؟ در حالت کلی عمق زنی فلزیاب بستگی به پیشرفته بودن دستگاه دارد یعنی هرچه دستگاه گنجیاب پیشرفته تری داشته باشید میتوانید با آن کاوش های دقیق، مطمئن و...

نشان کبک 0

تفسیر نماد و نشان کبک

تفسیر نشان کبک درمورد پرندگان تفاسیر گوناگونی باتوجه به نوعشون و حالت ومحیط قرارگیری آنها وجود داره کبک حیوانی هست که بیشتر بر روی زمین هست وزیاد پرواز نمیکند دوستان سرعت این پرنده بسیار...

کاربرد جوغن ها 0

کاربرد جوغن ها

کاربرد جوغن ها : جوغن ها کاربردی مثل کاربرد یک نسخه روی سنگ داشتن که باتوجه به بزرگی وکوچکی هرکدوم به یک آثار محیطی اشاره داشت،که جوغنها واقعا همشون دارای یک رمز هستن که...