ادبیات کتیبه ای | بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان

ادبیات کتیبه ای

ادبیات کتیبه ای

بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان

مقالۀ حاضر در خصوص کتیبه هاي از دورةپارتی است که در شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه قرار دارد. این نقش برجستۀپارتی دونفر را تصویر کرده است که در دو گوشۀاین نقش برجسته دو کتیبه نوشته شده است. کتیبۀسمت راست به سبب فرسایش چندان قابل قرائت تازه اي نیست؛ اما کتیبۀسمت چپ پیش از این قرائت دیگري، یعنی گودرز پسر گیو، شده بود. نگارنده بر اساس مشاهدةنزدیک و قالبگیري به قرائت دیگري، یعنی گودرز پسر اردوان، رسیده است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

برگرفته از کانال تلگرام عجایب باستان

 ادبیات کتیبه ای | بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان

بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان | ادبیات کتیبه ای

 

برای دانلود این مقاله در اینجا کلیک کنید

نحوه تشخیص دادن جوغن (سنگ کاسه)  ارزشمند و بی ارزش

نحوه تشخیص دادن جوغن (سنگ کاسه)  ارزشمند و بی ارزش

نحوه تشخیص دادن جوغن (سنگ کاسه)  ارزشمند از بی ارزش

 سنگ کاسه هایی که نشان دهنده مقبره هستند و چیزهای ارزشمندتری همراه متوفی دارند را می توان با در نظر داشتن موارد زیر از بقیه سنگ کاسه ها متمایز نمود

 1- سنگ کاسه ای پر بارتر است که منطقه ای پر بار داشته باشد .

 2- سنگ کاسه ای پر بارتر است که در آن دوران وضعیت معیشت مردم آن عصر خوبتر باشد.

 3- سنگ کاسه ای پر بارتر است که صیقلی تر باشد.

 4- سنگ کاسه ای پر بارتر است که عمیق تر و بزرگتر باشد.

 5- سنگ کاسه ای پر بارتر است که جنس سنگی که رویش حکاکی شده با کیفیت و بهتر باشد.

 6- سنگ کاسه ای پر بارتر است که به اصطلاح تو چشم تر باشد.

 7- سنگ کاسه ای پر بارتر است که به صورت پله ای و هم اندازه روی هم قرار داشته باشند.

 8- سنگ کاسه ای پر بارتر هستند که در کنار منابع آبی پرآبتر قرار داشته باشند.

 9- سنگ کاسه ای پر بارتر است که در کنار علایم شکیل تری بکار برده شود.

 به یاد داشته باشید در برخی مواقع ممکن است در سنگ کاسه معمولی چیز ارزشمند یافت شود

به کانال دفینه یابی و گنج یابی قدمت بپیوندید

تشخیص دادن جوغن

تشخیص دادن جوغن

نحوه تشکیل الماس

نحوه تشکیل الماس

نحوه تشکیل الماس

الماس ها چگونه تشكیل می شوند؟ برخلاف اغلب مردم، زغال سنگ نقش مهمی در تشكیل اغلب الماس ها ندارد. الماس هایی كه در سطح یا نزدیكی سطح زمین یافت می شوند، در اثر چهار فرآیند مختلف تشكیل یافته اند. روش های تشكیل الماس: باور شایعی كه درباره تشكیل معادن الماس موجود در زمین وجود دارد اینست كه، زغال سنگ در معرض دما و فشار بالا قرار گرفته و به الماس تبدیل شده است.

برگرفته از کانال عجایب باستان – دفینه یابی و گنج یابی

البته این باور رایج، غلط است.زغا سنگ به ندرت در تشكیل الماس نقش ایفا می كند. در حقیقت، اغلب الماس هایی كه تعیین سن شده اند از اولین گیاهان بوجود آمده در زمین نیز قدیمی تر هستند. این مورد میتواند به تنهایی مدرك كافی برای خاتمه این باور، كه منابع الماس زمین از زغال سنگ تشكیل یافته اند باشد.

برای دانلود مقاله در اینجا کلیک کنید

نحوه تشکیل الماس

نحوه تشکیل الماس

شیوه های تدفین در عصر آهن

سنت ها و شیوه های تدفین در عصر آهن ایران

سنت ها و شیوه های تدفین در عصر آهن ایران

اثر:دکتر حسن طلایی

چکیده:
از نظر مطالعات باستان شناختی، داده های تدفین مردگان و آداب مرتبط با آن اطلاعات ارزشمندی را در زمینه جنبه های غیر مادی فرهنگهای پیش ساز تاریخ فراهم می آورد. در این مقاله آداب تدفین دوره فرهنگی عصر آهن ایران در نیمه غربی فلات ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. به نظر می رسد در این دوره پایه های اولیه اعتقادات جدید مذهبی مردمان ساکن در ایران پایه ریزی شده است. بازتاب این تحول در همگونی نسبی شواهد باستان شناسی دیده می شود.

در این دوره شیوه های زندگی یکجا نشینی و کوچگری رایج بوده است.
افزون بر آن، دراین مقاله چشم اندازهای پژوهشی، متدلوژی و محدودیت های مطالعاتی مورد توجه قرار گرفتنه است

 

برای دانلود مقاله در اینجا کلیک کنید

شیوه های تدفین در عصر آهن

شیوه های تدفین در عصر آهن

برگرفته از کانال تلگرام باستان شناسی و دفینه یابی عجایب باستان

دلمن ها به چه بنایی گفته می شوند

دلمن ها

دلمن ها به چه بناهایی گفته می شود

چکیده
دلمن ها بناهایی متعلق به پیش از تاریخ اند که با چند تخته سنگ مسطح افقی و عمودی پوشانده شده اند. همانگونه که می دانیم، مطالعه فرهنگ عامه در همه زمانها و مکانها، کاری شایسته است. مقاله حاضر نیز پژوهشی در ارتباط با کارکردهای فرهنگ موسوم به دلمن، بر ها، به بدنبال اساس شواهد تاریخی و باستان شناختی است و با تفسیر و تبیین و مطالعه داده حلقه ای برای ارتباط آنها با مطالعات مردم شناختی می باشد.

در ارتباطات با دلمن ها آثار قلیلی در ایران به نگارش در آمده است. اما باید اذعان کنیم به رغم اینکه در برخی نواحی، دلمن هایی وجود دارد که قدمت آنها به ده هزار سال پیش باز می گردد، چنین آثاری هنوز هم مفهوم کارکردی خود را در بین مردمان کنونی برخی از مناطق جهان، از دست نداده اند. توجه عظیمی که به خاستگاه دلمن ها می شود به جهت پراکندگی آنها در نقاط مختلف جهان است. ممکن است اینها ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، اما چنین به نظر می رسد که دارند و دقیقا همین مساله است که پژوهش پیرامون کارکردهای چنین بناهایی را ضروری می سازد

برای دانلود رایگان این مقاله در اینجا کلیک کنید

دلمن ها به چه بنایی گفته می شوند

دلمن ها

 

قبر پادشاهان

قبر پادشاهان

قبر پادشاهان

پادشاهان در زمان حیاتشان به مرگ نمی اندیشیدند اما مرگ آنها و مقبره شان از سوژه ها و فرازهای تاریخی جالبی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

مرحوم عباس اقبال آشتیانی مورخ نامدار در سال 1325 در مجله یادگار سال سوم شماره 2 مقالاتی منتشر کرد که به طور مشروح همین سوژه را دنبال می کند.

ایشان پژوهشی درباره قبر شاهی ایران  از ابتدای دوره صفویه تا آخر دوره قاجار انجام داده بود که این گزارش با اقتباس از آن نوشته ها ارائه شده است.

برای دانلود رایگان این مقاله در اینجا کلیک کنید

قبر پادشاهان

قبر پادشاهان

آیین های تدفین اقوام باستان

آیین های تدفین اقوام باستان

آیین های تدفین اقوام باستان

مراسم و آیین های مربوط به مردگان و چگونگی برخورد با شخص مرده از رسومی می باشد که همیشه باعث ایجاد باور های اساطیری شده اند؛ اساطیری که همگی آنها توجیهی برای این مراسم اند. این باور های اساطیری در ابتدا، خود معلول مراسم مربوط به مردگان بوده اند؛ بعد که همراه با مراسم مقبولیت یافتند به عنوان علت آن مراسم و توجیهی برای آنها محسوب شده اند.

دانلود کتاب الکترونیکی آیین تدفین اقوام باستان مطالبی را برای روشن تر شدن موضوع برای شما بیان می کند.

برای دانلود رایگان کتاب در اینجا کلیک کنید

آیین های تدفین اقوام باستان

آیین های تدفین اقوام باستان

 

 

نویافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران (شهرستان نیکشهر و چابهار)

نویافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران (شهرستان نیکشهر و چابهار)

نویافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران (شهرستان نیکشهر و چابهار)

تحقیقات باستان شناسی بر روی قبور سنگی بلوچستان

چکیده
یکی از منابع مهم در جهت شناخت مذاهب و فرهنگ پیشینیان، مطالعه تدفین های باستانی است. تدفین بخشی از فرهنگ معنوی و مادی یک قوم محسوب میشود و در هر منطقه از ویژگیهای خاصی برخوردار است، از آنجا که نحوه خاکسپاری برخاسته از تفکرات، عقاید و فرهنگ جامعه است، با مطالعه آنها می توان به بازسازی روند تکامل فرهنگی جوامع باستان پرداخت؛ همچنین پژوهش بر روی سنت های تدفین یکی از بهترین راههای مطالعه تأثیر و تأثر تمدنهای همجوار در طول تاریخ بشری است. بررسی های جدید باستان شناختی منطقه بلوچستان نشانگر آن است که در منطقه جنوب و جنوب شرق ایران نوعی از تدفین با نام “گور سنگی” Burial Cairn  در دوران حکومت پارتیان رواج داشته است که نمونه های مشابه با آن در مناطقی همچون کرمان، هرمزگان، فارس و بوشهر دیده شده است. این نوع از تدفین گودالهای نه چندان عمیقی میباشند که روی آن را با انبوهی از سنگهای الشهای پوشانده اند.

نویافته هایی از تدفین سنگی در مکران ایران (شهرستان نیکشهر و چابهار)

تدفین سنگی

مشابه این شیوه تدفین در سرزمینهای شرقی و جنوبی همجوار ایران از قبیل: بلوچستان پاکستان و حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز مشاهده شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقهبندی انواع تدفین در بلوچستان ایران در دوره اشکانی و همچنین بررسی چگونگی تدوام شیوههای تدفین از دوران پیش از آن است. این تحقیق با انجام بررسی میدانی و پیمایش در منطقه، قبور مورد نظر را شناسایی و تجزیه و تحلیل کرده و با ارائه مستندات باستانشناسی از قبیل: طبقهبندی ساختار قبور و مقایسه گونهشناختی نمونه های سفالین به معرفی، دستهبندی و ارائه گاهنگاری نسبی این سنت تدفین میپردازد. نتایج مقایسه گونهشناختی سفال موید تاریخ گذاری پارتی این سنت تدفین میباشد

برای دانلود مقاله در اینجا کلیک کنید

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

علی صدرایی(عضو هیات علمی پژوهشکده باستانی)

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

چکيده:

دوره اشکانی به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ، شیوه های متنوعی جهت دفن اجساد وجود داشته است. تاکنون گورستانهای متعدی از این دوره با شیوه های متفاوت تدفین از قبیل :قبور خمرهای ، سردابه ای ، گور معبد ، تابوتی ، چاهی ، مکعب مستطیل ، گودالهای ساده و سنگ چین در نقاط مختلف داخل و خارج ایران کشف و حفاری شده است. در بخش شمال شرق فلات مرکزی ایران و بخصوص در استان تهران به دلیل عدم انجام بررسیهای علمی و کاوشهای باستان شناسی ، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تاریخی و باستان شناسی این بخش از فلات مرکزی ایران وبخصوص شیوه های تدفین در دوره اشکانی وجود نداشت.

با انجام دو فصل کاوش در محوطه ولیران در شرق استان تهران گورستانی با تعدادی گور و شیوه های مختلف تدفین کشف و شناسایی گردید که با مطالعه اولیه آنها ،اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص شیوه های تدفین و نگرش مذهبی اشکانیان در منطقه دماوند حاصل آمد که در این مقاله به شرح آنها خواهیم پرداخت

برای دالنود این مقاله در اینجا کلیک کنید

کتراک | کتراک چیست و نحوه استفاده آن چگونه است

کتراک | کتراک چیست و نحوه استفاده آن چگونه است

 بحث کتراکـ

کتراک را به نسبت ۳ کیلو با ۱ لیتر آب مخلوط کرده و کامل هم زده شود تا مخلوطی یکدست شود.
۱- نسبت اختلاط کتـراک با آب حدود ۳ کیلو به ۱ لیتر اب می باشد
۲- اختلاط می بایست در ظروف پلاستیکی تمیز صورت گیرد.
۳- آب مورد نظر بایستی اب معمولی باشد.
۴- درجه حرارت آب برای اختلاط می بایست بین ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.

سپس بلافاصله دوغاب را به مقدار معین تا ۹۵% ارتفاع چال پر کنید.
سپس سر چال ها را با گوه چوبی ببندید و خوب بکوبید.
تنها دلیل استفاده از گوه های چوبی برای جلوگیری از پاشیده شدن کتـراک به بیرون از سوراخ خا میباشد و تاثیری در قدرت و عملکرد کتـراک ندارد.
فعل و انفعالات شیمیایی کتـراک از همان لحظه مخلوط کردن و ریختن درون چالها شروع میشود و گوه های چوبی به بیرون رانده مشود و دلیلی ندارد شما مجدد آنها را بکوبید

با توجه به نوع کتـراک مصرفی و نوع کار شما از نظر سختی در صورت استفاده کردن از کتـراک ۳۰ دقیقه ای بعد ۱۰ تا ۳۰ دقیقه ,در صورت استفاده از کتراک ۲ ساعته بین ۱ تا ۲ ساعت و در صورت استفاده از کتـراک ۲۴ ساعته بین ۸ تا ۲۴ ساعت عمل شکستن انجام میشود.

کانال تلگرام دفینه یابی و گنج یابی

کتراک | کتراک چیست و نحوه استفاده آن چگونه است

کتراک | کتراک چیست و نحوه استفاده آن چگونه است

گنجینه گمشده ی اسپانیایی

گنجینه گمشده ی اسپانیایی

گنجینه گمشده ی اسپانیایی

 یک دزد دریایی به نام ریش قرمز طی دو سال دزدی دریایی در سال­های ۱۷۱۶ تا ۱۷۱۸ ثروت فراوانی برای خودش ذخیره کرد. در این سال­ها همگان معتقد بودند کشوری بیشتر قدرت دارد که طلا و جواهر بیشتری داشته باشد.
اسپانیایی­ها در این مورد سرآمد دیگران بودند آنها با استخراج معادن در آمریکای جنوبی این جواهرات را در کشتی­های بزرگ به اسپانیا منتقل می­کردند.

 این دزد دریایی هم با همکارانش صبورانه!! روی دریا مشغول گشت زنی بودند تا سر و کله کشتی­های اسپانیایی پیدا شود و آن وقت با سرعت به غارت کشتی می­پرداختند. نکتۀ مهم این بود که این دزد دریایی همواره جواهراترا در جایی دفن می­کرد.

 این دزد دریایی بالاخره در سال ۱۷۱۸ دستگیر شد و با مرگش معلوم نشد که این گنج کجاست و چه بر سر آن آمد. کشتی این سارق نیز بعدها غرق شد. تا مدت­های مدید افراد متعددی به جستجوی گنج پرداختند.

 حتی در سال ۱۹۹۸ نیز کشتی را از زیر آب بیرون آوردند اما حتی یک نشانه هم از گنج به دست نیامد. محققین حدس می­زنند که گنجینه گمشده ی اسپانیایی در جزایر کارائیب یا خلیج ورجینیا و یا غارهای جزیرۀ کایمان دفن شده باشد.

در کانال تلگرام باستان شناسی عضو شوید تا هرروز از مطالب جدید ما استفاده کنید

گنجینه گمشده ی اسپانیایی

گنجینه گمشده ی اسپانیایی

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

کساني که با نسخه به دنبال گنج رفته اند مي دانند در کار با نسخه ها مهمترين کار انطباق نسخه با مکاني که به آن اشاره مي کند است.
نشانه هاي اصلي موجود در نسخه ها(کوه,تپه,رودخانه,صخره,غارو…) در انطباق نسخه به شماکمک بزرگي مي کنند.اگر نسخه رادرست انطباق نکنيد هدفتان جايي اشتباه خواهد بود.يکي ديگر از نکات مهم در نسخه ها جهت هاي طلوع و غروب خورشيد است.اين موضوع معمولا در بيشتر نسخه ها ديده مي شود.يادتان باشد نبايد فقط با توجه نمودن به يک يا چند رد و نشانه زود تصميم گرفت بايد به علايم مانند نگاه کردن به يک عکس سه بعدي نگريست.در نسخه ها خورشيد ,باد و جهت جريان آب بسيار مهم است اگر نسخه با اين زوايا منطبق نشود تمام تلاش هاي شما به هدر خواهد رفت.بعد از اين که نسخه با مکانتان منطبق شد بايد به سراغ جزييات نشانه وعلايم رفت و توجه کرد که آيا کاملا در جاي خود ير به ير مي شود يا خیر

اگر نتوانستيد نسخه را با مکانتان منطبق کنيدبيخودي تلاش نکنيد به طور قطع جاي اشتباهي را حفاری خواهيد کرد.
در نسخه ها رودخانه ها ,در منطبق نمودن عنصر بسيار مهمي هستند و بايد بسيار خوب ارزيابي شوند,همچنين نشانه کوهي که در نسخه معلوم شده و سمت غرب و شرق علايم بايد ارزيابي شود ودر آخر با ادقام اين ارزيابي ها نتيجه گيري حاصل شود.
در مناطقي که تپه ها و رودخانه وجود دارند روي مناطق تنگ و باريک شده حساسيت بيشتري داشته باشيد.بايد به مناطقه اي که باريک و تنگ است و اين باريکي در جهت جريان رودخانه است حساسيت خاص تري داشت.

در نسخه ها, رودخانه ها و چشمه هاي موجودکه به عنوان نشانه بکار مي روند نقش حياتي دارند, مسئه ديگر نقطه روبروي جايي که چشمه ها و يا رودخانه ها شيب دارند و آب به پايين سرازير مي شود و محل اتصال دو رود به هم است.
در دوران باستان منابع آبي از جمله نهرها و… بسيار مد نظر بوده پس درجايي که مي خواهيد حفاري کنيد به اين گونه مناطق توجه ويژه اي کنيد.
نهرها ,منابع آبي, چشمه ها و… ممکن است طي ساليان دراز خشکيده باشند ويا مکانشان عوض شده باشد بايد به اين نکته توجه ويژه اي نمود.

رودخانه هایی که در نسخه به آنها اشاره شده معمولا از کوه به پایین و یا از جای مرتفع به پایین سرازیر می شوند.معمولا رودخانه شما را به منطقه ای که نشان بعدی هست خواهد رساند.این نکته در نسخه ها و در منطبق نمودن آنها به شما سرنخ های مهمی می دهد.

کانال تلگرام دفینه یابی و گنج یابی قدمت و عجایب باستان

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍی ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ، ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺠﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺣﺮﻭﻑ ﺭﻣﺰﻱ، ﺧﻂ، ﺗﺒﺎﺩﻝ ﭘﻴﺎﻡ، ﺯﺑﺎﻥ، ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ، ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 21 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻫﻴﭻ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﻧﮕﺎﺭﺷﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﮓ، ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻳﺎ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ Pictographs ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻘﻮﺵ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺎ ‏( ﺣﻚ ﻳﺎ ﺣﺠﺎﺭﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ (* ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ Petroglyphs. petrographs ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ‏( Pictographs ‏) ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ‏( Petroglyphs ‏) ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﺭﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻏﺎﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻣﺎ، ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﺎﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻳﺦ ﺯﺩﮔﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ . ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺍﻛﺜﺮﺍً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ ‏( ﺭﻳﺰﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻛﺮﺑﻦ ‏) ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻧﻘﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻧﺎﻥ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﺩﻳﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺗﻘﺮﺑﻴﺎً 90 ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻘﻮﺵ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰ ﻛﻮﻫﻲ ﺍﺳﺖ . ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ، ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ

کانال باستان شناسی قدمت

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﻱ ﭼﻴﺴﺖ؟

علامت چرخ در دفینه یابی

علامت چرخ در دفینه یابی

علامت چرخ در دفینه یابی

 این علامت از نشانه های بسیار با ارزش و نسبتا کمیاب در دفینه یابی است و اگر کسی بتواند چنین علامتی پیدا کند حتما با تلاش و زحمت فراوان برای بیرون کشیدن دفینه آن روبرو خوهد شد اما دفینه مربوط به این علامت بسیار با ارزش می باشد

 از آنجا که چرخ در ابزاری مانند گاری و کالسکه بکار می رود و میرفته و این وسیله هابرای جابجایی و حمل وسایل زیاد و سنگین یا افراد زیاد استفاده می شده است می تواند نوید گنجینه ای عظیم و پربار را بدهد که باید توسط گاری یا کالسکه آنرا جابجا نمایید.
 البته باید دقت کنید که علامت چرخ را با علامت گُل یا چیزی شبیه آن اشتباه نگیریدتا رمزگشایی آنها کاملا متفاوت شود

علامت چرخ در دفینه یابی

علامت چرخ در دفینه یابی

کانال دفینه یابی نماد ها و نشانه ها

علم نشانه (علم کتیبه)

علم نشانه (علم کتیبه)

علم نشانه (علم کتیبه)

روشی برای رمزگذاری میباشد. رمزگذاری برای حفاظت از وسایل پنهان کرده شده آنهم از خطرات گوناگون بوده بسیار مفید و کارآمد نیز بوده است ، چرا که یا در جایی خودش باقی می ماند یا بعدا میتوانستند دفینه مدفون شده را دوباره برداشته و مورد استفاده قرار دهند ، بدون آنکه گزنده ای متوجه آن گردیده باشد.

نشانه ها بهمراه راه حل و تدبیرشان نوعی زبان برای فهماندن منظور و موضوعی می باشد . نشانه ها بصورت حکاکی گود برجسته و نقاشی بتاریخ امروزه رسیده اند هر شکلی که بر صخره ها و تخته سنگها توسط انسان ها اعمال شده باشد حتما دارای مقصود خاصی بوده و در کل دارای معنایی خواهد بود توجه داشته باشید که هیچ تلاش و زحمتی در گذاردن علامت و نشانه ای بی دلیل انجام نشده اما این به این معنا نیست که هر حکاکی و نگاره ای که بر روی سنگ ها دیده میشود به معنای وجود دفینه در آن محل نمی باشد زیرا گاهی برای اعلام موضوعاتی مهم و یا اخطار به دیگر افراد نیز علایم و نشانه هایی ایجاد می گشت و یا اینکه نشانه یافت شده معمولا بصورت مستقیم جای دفینه را نشان نمی دهد و می بایست نشانه یا نشانه هایی دیگر نیز تا رسیدن به هدف اصلی بیابیم

علم نشانه (علم کتیبه)

علم نشانه (علم کتیبه)

سنگ نگاره ها قطعا چیزی را به ما می گویند و هدف از ساختنش هم نیز همین بوده است بطور مثال: اکثر حکاکی های گرد که در روی بسیاری از سنگها و همچنین کوهها و صخره دیده میشود ، به معنای قبر و مزار می باشد که اکثرا این قبرها هم خالی می باشند هدف از ساخت و حکاکی آنها در نزدیکی یا کنار قبرها دلیلی جز اجرا مراسم دینی و مذهبی نداشته و در داخلشان روغن ریخته و آتشی روشن می ساختند که این همان شمع هایی هست که امروزه نیز بر روی قبر روشن می کنیم باید در اینجا این نکته را هم اضافه کنیم که تمام جوغان ها به این منظور ساخته نشده اند و بسته به اندازه قطر یا عمق آنها و همچنین محل قرارگیری و اشکال مختلف آنها کاربردشان متفاوت بوده است مانند حکاکی های گود هندسی که ما برای سهولت کار به تمام آنها جوغان (جوغن) می گوییم و شامل اشکالی همچون دایره بیضی مربع مثلث مستطیل و… میباشد ضمنا برای یادگیری معنای مختلف جوغن ها و یادگیری طریقه صحیح رمزگشایی آنها کتاب نمادها و نشانه ها را تهیه و مطالعه نمایید.

در هر حال اگر بخواهیم موضوع علم نشانه را خلاصه کنیم باید گفت که هر نشانه ای فراخور شکل و ویژگی هایش معنی می گردد . مثلا یک تیر برای تعیین جهت و مسیر حرکت تا هدف یا نشانه بعدی مورد استفاده قرار گرفته است یا اینکه : خوشه گندم به معنای برکت بوده نمادی از برکت را نشان داده است و بصورت مستقیم نیز دفینه را نشان نمی دهد از نمادها و نشانه های آیینی است باید بدانیم که هر علامت و سنگ نگاره ای به منزله دفینه و گنج نمی باشد

بر همین اساس ما آنها را باید بصورت زیر دسته بندی کنیم:
1 – نمادهای حکومتی و متعلق به حکام و درباریان که یا مقام و منزلت آن را نشان می دهد یا اینکه قدرت یا توان و بزرگی دولت یا حکومت را به تصویر می کشد
2- نمادهای دینی مذهبی و اعتقادی که معرف ادیان واماکن مقدس و معابد بوده و نیز روحانیون بلند پایه و مقبره آنان می باشد
3- نمادهای متعلق به اقوام و قبابل مختلف که نشانه و علامتی برای معرفی آن اقوام می باشد
4- نمادهای متعلق به اشخاص متمول و سرداران وغیره که نشان دهنده شان هر یک می باشد
5- نمادهای هنری و تزیینی که برای خود هنر و زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است

راهنمایی کاوش با فلزیاب و گنجیاب در سایت فلزیاب .COM

نشانه گذاری دفینه | برای یک دفینه چرا نیاز به نشانه گذاری به وجود آمد ؟

نشانه گذاری دفینه | برای یک دفینه چرا نیاز به نشانه گذاری به وجود آمد ؟

برای یک دفینه چرا نیاز به نشانه گذاری به وجود آمد ؟

منطق عمومی در جواب این سوال این می باشد. حفاری در اصل به دلایل امنیتی ایجاد می شد، انسانی که آن را حفر کرده، در صورت نیاز باید بیاید و به راحتی آن را پیدا کند، و به راحتی حفر کرده و جای آن را کسی جر خودش نخواهد دانست، اگر قبل از برداشتن آن خودش بمیرد، فردی از نژاد، نسل و دین خودش بیاید و آن را بردارد. هنگام حفاری و نگهداری نیز، سخن از تدبیرهای امنیتی می باشد.

در نشانه گذاری دفینه اشکال چگونه حل می شوند :
با توجه به تجربه هایی که از سالهای طولانی آمده، مشاهده شده که عموما تخته سنگها حفاری شده و درون آنها پنهان می کرده اند.انسانها در خاک هایی که زندگی می کنند، همواره رد و نشانه هایی بر جای گذاشته و هنوز هم بر جای می گذارند.
اولین چیزی که در حل نشانه نیاز است : این است که نشانه دیده شده برای دفینه می باشد یا نه.
تعدادی شکل که بر روی تخته سنگ کار شده، هدفی دارند، در اینها از مهرهایی برای نماد کردن دین، قبیله، آقای یک منطقه، پادشاه و نژاد استفاده شده است. برای تمییز دادن نشان های دفینه از بین اینها، باید رفتار، دین، و رسم و رسوم مردم قدیم را به خوبی بدانیم. هر نشانه به معنای دفینه نمی باشد.

نشانه گذاری دفینه ، بر اساس یک قانون الفبایی و ریاضی ساخته شده است. به همین دلیل، نشان های دفینه به صورت زنجیره ایی بوده و از یکی بیشتر می باشند.
منطق عمومی در نشانه ها: به فاصله ی دفینه از نشانه، عمقش، مقدارش و گاها طریقه پنهان شدنش، اصول الفبایی و ریاضی مسلط می باشد.

نشانه گذاری دفینه | برای یک دفینه چرا نیاز به نشانه گذاری به وجود آمد ؟

نشانه گذاری دفینه | برای یک دفینه چرا نیاز به نشانه گذاری به وجود آمد ؟

در هنگام رمز کشایی نشانه ها، باید برای سوالهای زیر جواب پیدا کنیم :

  1. آیا دفینه وجود دارد؟
  2. در کجا؟
  3. در چه مسافتی؟
  4. در کدام جهت؟
  5. در چه عمقی؟
  6. شکل مکانی که دفینه در آنجا پنهان شده چگونه می باشد؟
باید مثل پایین عمل کرده و به سوال هایتان جواب دهید.
1- هر نشانه ایی یک زبانی دارد، این زبان ویژگیهای شکل می باشد.
مثلا، بر روی یک تخته سنگ، یک حکاکی مار چنبره زده باشد، ابتدا با مرتب کردن ویژگی های مار به حل آن بپردازیم. از ویژگی های مار این می باشد که، در زمان احساس خطر، به یک گوشه ی تاریک فرار می کند، این منطقه یا سوراخ می باشد، یا زیر یک تخته سنگ است. اگر مار بدون
حرکت بوده و چنبره زده باشد و هیچ نشانه ی دیگری نباشد، در این صورت باید زیر تخته سنگی را نگاه کرد که مار در آنجا پیدا شده.
ویژگی دیگر مار، سلاح دفاعش، زهر می باشد. در این صورت باید با این تفکر به آن نزدیک شد که تله ای وجود دارد.
2- جمع کردن اطلاعاتی درباره مردمی که از نشانه استفاده کرده اند، در جهت اجتماعی اقتصادی و اعتقاد.
3- در اطراف تخته سنگ نشانه دار، باید تفتیش روی زمین انجام داده، و لایه هایی را که با مداخله انسان تولید شده، کشف کرد، که اینها موجب یافتن نکاتی می شوند. تخته سنگهای عمودی و تکیه داده شده به یکدیگر، در اطراف ان، تپه، گودال، سنگ عمودی، درخت کهنسال
و امثال این باید جستجو شوند.
4- اگر بعد از این اطلاعات نیز نتوانستید رمزگشایی کنید، باید از انسانهایی که با تجربه می باشند کمک بگیرید. نشانه ها را حفاظت کنید، نشکنید، و به کسی که می شکند، مداخله کنید.
حفاری های دفینه همانند عمل جراحی می باشند، یک جراح ماهر، قبل از شروع عمل، تمامی تجزیه و تحلیل ها را انجام می دهد.

اخرین لیست قیمت انواع فلزیاب در سایت مرجع فلزیاب دات کام

چند نکته مهم در مورد تپه های کهن

چند نکته مهم در مورد تپه های کهن

چند نکته مهم در مورد تپه های کهن

زمانیکه در دروی سطح تپه ای آثاری از قبیل سفال شکسته به همه رنگ یا تاریخ های متفاوت دیدید دلیل بر وجود دفینه و گنج نیست.

دلیل آن این است: فرض کنید در همین تاریخ که زندگی می کنیم هر وسیله ای که مورد نیاز نیست یا وسایل منزلی اعم از شیشه ای یا فلزی یا … می شکند و به گوشه ای از منزل پرت کرده و دیگر دست به آن نخواهیم زد.خیر اینگونه نیست.

آن وسیله شکسته هر چه که باشد درون سطل زباله ریخته و آن را به مکانی مشخص برده و آنجا ریخته که باعث مزاحمت در زندگی رمزمره نشود. در زمان قدیم به این علت که تمام طروف سفالی بوده و در صورت شکسته شدن آن را در محلی نزدیک به محل سکونت میریختند تا جلوی دست و پا نباشد.
مکانی که مربوط به ریختن زباله و…. در سالیان دراز مورد استفاده قرار می گرفته و مربوط به چندین دوره بوده و در صورت جابجایی روستا دیگر آن محل از بین میرفت ولی آثارش بجا می ماند. پس در هر مکانی که سفال شکسته به وفور وجود دارد و این سفال ها قدمت های متفاوتی دارند فقط مربوط به زباله دانی هست و هیچ گونه آثاری در مورد دفینه نمی باشد.

سفالی که در عمق زمین باشد و در سطح زمین مقدار اندکی سفال وجود داشته باشد امکان دارد که به عنوان آثار تلقی شود.

در کانال های فروش گنج یاب و طلایاب به و کانال تفسیر علایم باستانی قدمت عضو شوید

چند نکته مهم در مورد تپه های کهن

چند نکته مهم در مورد تپه های کهن

نماد میمون در گنج یابی

معنی و مفهوم نماد میمون در گنج یابی و دفینه یابی چیست؟

معنی و مفهوم نماد میمون در گنج یابی و دفینه یابی چیست؟

میمون حیوان بازیگوش بوده و بسیار شلوغ می باشد. باید در دید مسیر این حیوان یک درخت بسیار کهنسال یا درخت موزی وجود داشته باشد. دفینه در اطراف آن است. با توجه به خصوصیات این حیوان می توانید آن را رمزگشایی کنید.

نماد میمون در گنج یابی

نماد میمون در گنج یابی

در علامت میمون که به یک صخره نگاه می کند یا آنجا را نشان می دهد باید بالا بروید و جای نشستن میمون را پیدا کنید و جنس در زیر نشستن آنهاست. اگر میمون نشسته باشد و با جلو نگاه کند باید زیر آن را بکاوید. اگر میمون تنها باشد و راس جانبی آن یک چشم باشد در اینصورت خط قیاس از چشم به سوی هدف خواهد بود.
اگر میمون بصورت سرتا پا باشد در اینصورت قیاس ما اندازه گیری از سرتا پا بوده و هر یک سانت را 1 متر در نظر بگیرید و قیاس به انجای دو چشم باشد هدف را می یابید.

عضویت در کانال تلگرام شرکت آلفا الکترونیک

جهت یابی به کمک خورشید در گنج یابی و دفینه یابی چگونه است؟

جهت یابی به کمک خورشید در گنج یابی و دفینه یابی چگونه است؟

جهت یابی به کمک خورشید در گنج یابی و دفینه یابی چگونه است؟

 همانطور که همگی میدانیم خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند. برای جهت یابی کافی است که بتوانیم یکی از جهات اصلی را پیدا کنیم آنگاه می توانیم با استفاده از معروف زیر سایر جهات را بیابیم:
 اگر دست راست بطرف مشرق باشد؛ آنگاه دست چپ مغرب را نشان می دهد در این حالت روبرو شمال و پشت سر جنوب خواهد بود.
این مطلب فقط در اول بهار و پاییز صحیح است، یعنی در زمان های دیگر، محل طلوع طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب مقداری انحراف دارد که البته به سادگی قابل تصحیح است.

جهت یابی به کمک خورشید در گنج یابی و دفینه یابی چگونه است؟

جهت یابی به کمک خورشید در گنج یابی و دفینه یابی چگونه است؟

 به عنوان مثال در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب خورشید “حداقل” حدود 23.5 درجه با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد که این خطا به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست.
باید توجه کرد که روشها کاملا دقیق نیستند و صرفا جهت تقریبی را به ما نشان می دهد. جهت های گفته شده در نیم کره شمالی است و در نیم کره جنوبی بر عکس است.

عضویت در کانال قدمت و باستان شناسی

باستان شناسی

باستانشناسی

باستانشناسی

مقدمه باستانشناسی از یك سو مسیر تاریخ را تعیین می كند و از سوی دیگر مادر تاریخ است. روشن كردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از اصول اساسی این رشته است. هدف از تحصیل در این رشته، تربیت نیروی متخصص و كارآمد برای بررسی و شناسایی آثار تاریخی و كاوشهای باستان شناسی در مناطق مختلف كشور، همچنین تامین كادرهای تحقیقی، فرهنگی و هنری سازمانی مربوط می باشد. رشته باستان شناسی در مقطع كارشناسی به مطالعه آثار باستانی سه دوره پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی می پردازد. دانشجویان در طی چهار سال با آثار باستانی دوران پیش از تاریخ ایران، بین النهرین و مصر و تمدن و فرهنگ اسلامی آشنا می شوند. باستان‌شناس فردی است كه در محل‌های باستانی كاوش می‌كند، یافته‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد و پس از تعیین ارزش مادی و معنوی و تخمین قدمت آثار، آنها را در بازارهای عتیقه به فروش می‌رساند.

در گذشته‌ای نه چندان دور، جامعه ما چنین دیدگاهی نسبت به باستانشناس داشت. در واقع مردم باستان‌شناس را با «عتیقه جمع‌كن» یا «عتیقه‌ فروش» یكی می‌دانستند. كاری كه بسیاری از شاهزادگان و درباریان دوره قاجار و پهلوی به عنوان یك سرگرمی ساده، برای كسب درآمد بیشتر انجام می‌دادند. اما در حقیقت باستان شناس یك تاجر یا عتیقه ‌جمع‌كن نیست. بلكه‌ یك‌ محقق‌ است‌؛ محققی‌ كه‌ شواهد لازم‌ را برای‌ تحقیقات‌ خود از طریق‌ بررسی‌ ، پژوهش‌ و كاوش‌ در نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ كه‌ روزی‌ محل‌ تردد، سكونت‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ انسانی‌ بوده‌ است‌، به‌ دست‌ می‌آورد‌ و سعی‌ دارد تا گذشته‌ را براساس‌ یافته‌های‌ خود بازسازی‌ كند. باستان‌شناسی‌ از یك‌ سو مسیر تاریخ‌ راتعیین‌ می‌كند و از سوی‌ دیگر مادر تاریخ‌ است‌. در واقع‌ روشن‌كردن‌ گذشته‌ هر جامعه‌ از نظر‌ اقتصادی‌، فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ یا مذهبی‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ نظر باستان‌شناسان‌ دشوار یا حتی‌ غیرممكن‌ است‌.

باستانشناسی

باستانشناسی

 

عوضیت در کانال تلگرام قدمت