سه سنگ ایستاده در گنج یابی

تفسیر سه سنگ ایستاده در گنج یابی

سه سنگ ایستاده در گنج یابی ، چنین موقعیتی گواه از سه قبر سرداری مهم در منطقه است .. چنین نمادهای دارای نسخه هستند و درون نسخه از این سه شاخص نامبرده شده و نقطه قبور در بالاتر از نماد یعنی اگر دقت کنید نمادها در پایین شیب قرار دارند و در راسته هر سنگ و هر شاخص شما به سمت طلوع خورشید گام بردارید و بیاید از شیب بالا به قبور برخورد میکنید ..دقیقا قسمتی که عکاس ایستاده و تصویر گرفته..

این نوع قبور دارای مقداری برجستگی کمی نسبت به محیط هستند مثل تلی بسیار کوچک نمایان است و اینکه وجود باد و باران باعث نشست کردن برجستگی و هماهنگ شدن با زمین اطراف شده و برای پیدا کردن قبور نیاز به نقطه زن و ردیاب با کیفیت بالا هست

سه سنگ ایستاده در گنج یابی
سه سنگ ایستاده در گنج یابی
دفینه نقاط مختلف کشور

دفینه نقاط مختلف کشور چگونه جایگذاری می شده؟

دفینه نقاط مختلف کشور سیستم دفینه گذاری در نقاط مختلف کشور طبق شرایط محیط دارای تفاوت از نظر ساختار بنا جاسازی اموال هستند.. به طور مثال دفینه در شمال کشور و درعمق جنگلها دوسال بعداز ساخت نماد کاملا زیر پوشش گیاه و خزها پنهان و از دید خارج میشوند و این یعنی شما در جنگلهای که دارای پوشش شدید گیاهی و درختی هستند نباید دنبال نماد باشید مخصوصا جنگلهای بدون شیب و سطح صاف چون در سطح صاف نفوذ باران درعمق بسیار تاثیر گذار است پس از عقل بدور است

دفینه نقاط مختلف کشور از جمله شهرهای شمالی

در شهرهای مرطوب شمالی اموال و نمادها بیشتر در قسمتی قرار میگیرند درارتفاع که پوشش گیاهی بدلیل رطوبت کمتر ضعیفتر میشوند و اگر دیده باشید در کوهای شمال کشور هرچقدر ارتفاع بیشتر میشود پوشش گیاهی ضعیفتر و زمین خشکتر و همینطور فضای دید عالیتراست حالا با این عوامل بهترین نقطه بین مرز پوشش گیاهی و خشکی در ارتفاع است.

دفینه نقاط مختلف کشور
دفینه نقاط مختلف کشور

و اینکه وجود شاخص در ارتفاعات اهمیت بسیار دارد مثل سخره ای به شکل خاص کوهی نامدار و یا چشمه های نامدار و خرافاتی که ریش سفیدان گاهی درموردشون صحبتهایی دارند و البته بسیاریشون بدون سندیت هستند ولی باید دانست تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

یکی از موارد مهم در ارتفاعات شمال کشور وجود تنگهای عظیم در ارتفاعت هست که از انتهای کوه به دریا خطم میشوند و باید دانست که نقطیه پلمپها و غارها و دالانها در شی همین تنگها ایجاد میشده و خارج از این دنبال پلمپ و غارهای مسدود نباشید و نماد عقاب بسیار دراین موارد ایجاد میشده که از اونور دره و تنگه به نقطیه پلمپ خیره شده و درب مقبرهای بسیار ارزشمند تمام این مواردرو باید در این تنگها و درها یافت.

نشان آلت تناسلی در گنج یابی

نشان آلت تناسلی در گنج یابی

درمورد نشان آلت تناسلی مواردی که باید درموردش دانست این هست که ایا نماد از سنگی ثابت و تراشیده استفاده شده و یا مثل تصویر مورد نظر حمل و در نقطه ای گذاشته شده است…
اگر نماد از سنگی ایستاده ایجاد شده باشد، یعنی یک تکه و ریشه دار، ان وقت مقبره مورد نظر درست در کنار نماد قرار دارد زیر و یا چپو راست ،البته اگر جهت دهنده ای بکار نرفته باشد

گنج مربوط به نشان آلت تناسلی چیست

ولی اگر مثل تصویر مورد نظر حمل و در نقطه ای کارگذاری شده باشد فاصله نقطیه مقبره تا نماد مقدار بیشتر خواهد شد …به دیواره نماد دقت کنید دو جوغن بیضی درکنارهم مثل یک چشم به کار رفته اند و جهترو نمایان کرده اند
وجود حالت نماد و چیزیرو که از نظر موقعیت مکانی میبینیم شاخص باید سنگچینی چند تنی برروی کار و ورودی مقبره باشد

نشان آلت تناسلی در گنج یابی
نشان آلت تناسلی در گنج یابی

راز استخوانها در حفاری

راز استخوانها در حفاری و گنج یابی چیست؟ راز استخوانهای درون عمق و در حال کاوش دارای نکات بسیاری هستند. مورد اول در صورتی یک استخوان میتونه برای جهت و دارای دلیل باشه که به صورت تک عضو در میان خاک دست ریز قرار گرفته شده باشه؛ یعنی یک ساق پا،جمجمه، دست با انگشتان، این سه مورد در دفینه گذاری به کار میرفته

راز استخوانها در حفاری
راز استخوانها در حفاری

ببینید در مورد کاوش هایی که درون نسخه به امامزاده و یا پیری اشاره شده شما در عمق کار با چنین مواردی برخورد میکنید. به طور مثال شخصی حالا به هردلیلی کشته میشده و چون استخوان از جنس ماندگاری تشکیل شده و سالها درخاک ماندگاری دارد بهمین دلیل استفاده میشده…مثلا در عمق 6 متر خاک کاملا دست پاش و در جهت خاصی یک جمجم قرار میگیرد.

اگر زیر جمجمه سنگ صافی باشه که جمجمه روی آن قرار گرفته باشه این یعنی هدف در مسیر روبروی نگاه جمجمه است. ولی اگر سنگی درزیر جمجمه نباشد یعنی هدف به زیر راه میده یعنی زیر جمجمه باید ادامه داده بشه.

نمونه بعد ساق پا جهت نازیکی ساق جهترو مشخص میکنه ، یعنی حفاری مستقیم به سمت ساق و همینطور دست که خود نماد کاملا تفسیر مشخصی داره….در صورت کلی تمام این نشانها باید کاملا بررسی بشن چون احتمال ایجاد جهت دهی مرموزانه در تمام این موارد وجود دارد….دوستان موردی که در این سیستم بارگذاری اموال به کار میرفته کلفتی دیواره اتاقک اصلی است که باید کار کاملا تخصصی پیشرود.

وجود استخوان در محل گنج یابی
وجود استخوان در محل گنج یابی
وجود سه پرنده نر و ماده و درخت در گنج یابی

وجود سه پرنده نر و ماده و درخت در گنج یابی

وجود سه پرنده نر و ماده و درخت .. در اول باید درخت کهنسال وجود داشته باشه در بیرون این فضا…
بال نگاه بالای دقیقا داره بیرون این فضارو اشاره میکنه خودش…

وجود یک جفت نر و ماده درکناریک پرنده دیگر هم این یعنی یک جفت یعنی یک جایگاه و جایگاه پرندها خب روی درخته پس با اشاره نگاه پرنده و وجود درخت کهنسال یعنی شما در جهت نگاه پرنده در سمت راست عکس باید درخت کهنسالی وجود داشته باشه که زیر درخت قبر و مال ارزشمندی قرار گرفته…

چون نماد یک جفت در کنار یک پرنده دیگر هستند احتمال وجود یک تصویر پرنده دیگر در کنار اون درخت نیز هست که اون جهت اخرو به شما نشان میده…و نماد رو با جفت اخر تکمیل میکند.
لطفا هرنمادی که در فضای مربعی بود جز علامت ضربدر و جوغن دایره نشان ورودی نیست ..

وجود سه پرنده نر و ماده و درخت در گنج یابی
وجود سه پرنده نر و ماده و درخت در گنج یابی
تفکرات دفینه گذار در زمان های پیشین

تفکرات دفینه گذار

تفکرات دفینه گذار در باستان به این گونه است که وقتی شخصی مالی رو پنهان میکرده برای آینده اولین فکری که بعد از پنهان کردن مال به ذهنش میرسید و باید انجام میداد این بوده که چه نمادی رو باید ایجاد کنم که بعدها با دیدنش و دانستن خصوصیاتش یادم بیاد که اموالم رو کجا و چجور پنهان کردم…

چون مال دقیقا کنار و زیر این تصویر پنهان شده پس این فکر به ذهنش میرسیده که خب باید مرغی را به صورت نشسته جوری که انگار روی تخم نشسته درست کنم تا وقتی دیدمش متوجه بشم خب وقتی مرغی نشسته و حالت عادی داره یعنی تو لونه روی تخمش نشسته و سریع متوجه میشم که مالم جای تخم زیر نماده….(خیلی ساده)

تفکرات دفینه گذار در زمان های پیشین

ولی اگر این شخص مرغو سرپا درست میکرده و با گذر زمان با دیدن نماد و حالت مرغ سرپا یعنی مال جلوتره…شایدم پشت دُمشه و… پس به زبان ساده بگم که وقتی مثلا جای ایجاد لاکپشت طرف مرغ گذاشته پس نیاز به خصوصیات نماد برای کشف مالش،در آینده داشته

تفکرات دفینه گذار در زمان های پیشین
تفکرات دفینه گذار در زمان های پیشین

مفهوم جوغن درون جوغنی دیگر

مفهوم جوغن درون جوغنی دیگر : نمونه ای از جوغنهای مهم درمرکز بودن هرچیزی روی سنگ هر جوغن به هر شکلی گواه از نقطه بررسی درهمون مکانو داره…
این جوغن کوچکی که در کف جوغن وجود داره صدرصد تایید میکنه که نقطه درهمون مکان سنگ است..
و اون سوراخ کوچک اگر در دیواره جوغن باشه مسیرو درهمون جهت در نهایت ده قدمی رو نشون میده..

جوغن داخل جوغنی دیگر چه تفسیری در گنج یابی دارد

و حتی اگر جوغن در سقف به صورت برعکس وجود داشته باشه که داخلش سوراخی به چنین حالت وجود داره دقیقا محل کار پشت و سقف کار است مثلا اگر درون غار سرتونو بالا بردید و در سقف غار چنین نمادی رو دیدید صدرصد نقطه کاره و اینو عجیب ندونید که مگه میشه سقف غار نقطه کار باشه ؟ بله دقیقا نقطه سقف غار است

جوغن درون جوغنی دیگر
جوغن درون جوغنی دیگر

دالان ها در شمال ایران

دالان ها در شمال ایران چگونه است

دالان ها در شمال ایران به دلیل رطوبت بالای محیط و وجود آهک طبیعی درون خاکها و ترکیب این دومورد باهم ایجاد محیطی نمناک و تولید گاز و فضای سنگین میکند که برای رفع این مشکل از هواکشهای متعدد در محیط کار میکردند و برای اینکه کمتر مسیر هواکش مسدود شود به حالت مارپیچ ایجاد میکردند و به تعداد در اطراف کار…

به دلیل جذب گرمای خورشید در ساعات روز در زمان عصر به دلیل سرد شدن هوا گرمای محیط دالان و اتاقک به بیرون پس داده میشوند و اگر شما جلوی هواکش باشید دمارو احساس میکنید و همینطور بوی بدی که خود دلیل وجود نم اهک درون کار است…

فاصله بین هواکش تا نقطه کار گاها تا 10 تا 15 متر متفاوت است پس هیچ وقت راه رسیدن خوبی به هدف نیست و بنده حتی پیشنهاد تنفس کنار این هواکشهاروهم نمیکنم چون بسیار رو سیستم تنفسی تاثیر گذار است..برای اینکه از مقدار الودگی درون کار اگاهی پیدا کنید با یک انگشت روی دیواره داخلی هواکش بکشید یک کپک سبز رنگ وجود دارد و مقدار این کپکهای مسموم گواه مقدار مسمومیت فضارو دارن و پوشیدن لباس مخصوص و تجهیزات پزشکی مورد اهمیت است.

دالان ها در شمال ایران

دالان ها در شمال ایران