جوغن مربع با انتهای باز و متصل به زمین در گنج یابی

جوغن مربع با انتهای باز و متصل به زمین در گنج یابی

جوغن مربع با انتهای باز و اتصال به زمین
یک شیار به جهت پایین عکس و بالای عکس یعنی دو کنج مربع دارای شیار هستن
یک شیار و جوغن دایره و شیار بعد از جوغان

زمانی که شرایط نماد درچنین حالتی باشه مثل سنگ زیرین کار که واقعا مثل یک سقف عالی برای قبر میشه روش حساب کرد و جایگاه عالی منطقه که بهترین شرایطرو داره

درمورد تصویر باز بودن دهانه زیر جوغان یعنی هدف نزدیک ومربعی بودن جوغان یعنی اتاقک در عمق
و جوغن دایره هم تاییدیه قبر است
وشیار پایین چون تا انتهای سنگ کشیده شده پس نشان از این موضوع داره که ورودی کار دقیقا از کنار سنگ به داخل هست..و دهنه باز زیر جوغن مثل یک چشم به زمین اشاره دارد

وقتی شیار از خود جوغان تا انتهای لبه سنگ زیرین نباشه و کوتاه باشه جوری که جوغانرو با شیار به لبه سنگ متصل نکرده باشن هدف دورتر است ولی وصل بودن شیار جوغن با لبه سنگ زیرین خود یعنی یکی شدن و ایست کامل

جوغن مربع با انتهای باز و متصل به زمین در گنج یابی

جوغن مربع با انتهای باز و متصل به زمین در گنج یابی

پیش ورودی دفینه چیست

پیش ورودی دفینه چیست

این ورودی ها فقط و فقط پیش ورودی دفینه چیست هستند یعنی ورودی مسدود اصلی کار نیستند و به عنوان مانع ایجاد شده اند که بعد از تخلیه کار، تازه استارت خواهد خورد…

پیش ورودی دفینه چیست؟

مورد بعد تشخیص اینکه چه ورودی به دفینه و چه ورودیی به مقبره منتهی خواهد شد؟؟؟

تمام ورودیهایی که با سنگچین در اول کار برخورد میشه تمام به قبور میرسند یعنی جایی رو که اموال مهمی پنهان شده باشند به وضوح مسدود بودن مکان رو نمایش نمیدهند و کاملا از دید خارج هستند…پس ورودی مقبره های ساسانی در چنین حالتی هم وجود دارند…

(گاها وقتی بین دو صخره سنگچینی طبیعی قرار گرفته باشد براثر فشارهای طبیعی زمین و زلزله ها سنگهای وسط دو سخره خردشده و بین دو صخره به چنین شکلی قرار میگیرند)
پس اول با نشان دادن مکان به متخصص در مرحله اول از طبیعی و دست ریز بودن کار خیالتان را راحت کنید بعد اقدامی رو انجام بدید..

پیش ورودی دفینه چیست

پیش ورودی دفینه چیست

 

 

وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید

وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید

دوستان وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید! وقتی جوغنی در کنار غار طبیعی قرار گرفته باشه یعنی هدفی درون غار وجود داره مثل تک قبر و حتی یک ورودی مسدود. البته اگر مقبره اتاقکی و مهم باشه اون ورودی مسدود میتونه به همون مقبره مربوط باشد.

قبر درون غار معمولا در کجا قرار دارد؟

چون وجود قبر درون غار اینگونه نیست که شما قبرو در کف غار داشته باشید….خیر قبور کاملا در دیوارهای غار به صورت پلمپ پنهان شده است…و درنهایت در انتهای غار دومتر خاک برداشت میشده و باز دیواره غارو مورد هدف برای ساخت مقبره قرار میدادند ..

جوغان در کنار غار چگونه به قبر اشاره دارد؟

شما اگر دنبال این مورد باشید که ایا صدرصد اتاقک وجود دارد به نوع جوغن توجه داشته باشید راهنمایی خوبی است مثلا اگر دم درب غار جوغنی مربعی و بیضی و مستعطیلی داشته باشید به صورت عمیق پس صدرصد اتاقک وجود خواهد داشت …
درمورد تصویر مورد نظر جوغن بیضی دردیواره قرار گرفته و این یعنی صدرصد ورودی مسدود در نزدیکی قرار گرفته

وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید

وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید

 

قبرهای یهود

قبرهای یهود

قبرهای یهود .. دارای عمق هجده تا بیست متر دارند و از دهنه شروع کار تا پایان کارو شما بین هشت ماه و حداکثر یک سالو درنطر داشته باشید.. سیستم کار این قبور و طراحی و لایه هایی که در مورد این قبور به کار میرفته بسیار با باقی،قبور متفاوت هستند و از لایهای سخت سنگی با برشهای ضخیم تودرتو استفاده میشده و خبری از گِل و اهکو… لایهای سبک نیست وخیلی سطحی ازاین موارد استفاده شده است..

وبه دلیل دارای و اموال بسیار قبور یهودی مجبور به بالا بردن عمق کار میشدند و نشان این قبور .ماه ستاره.گاها تک فلش بوده است…ببینید دوستان در دوران باستان بودن انسانهایی که با علم ترکیب سموم و مواد شیمیای اشنایی داشتند و در قبور یهودی از چنین اشخاصی استفاده میشده و جوری در مسیر کار از این موارد استفاده میشده که صدرصد انسانهای اماتور و غیر حرفه ای نمیتونن این نوع قبرهارو به سرانجام برسونن و نیاز به بودن متخصص درکارهست..

در حفاری این قبور شما در مسیر سرباری رو خواهید داشت و با وجود یک انحرافی دوتا سه متری در عمق سرباری کوچک رو قرار میدادند و با نشان ضربدر در روی دیواره مسیرو مشخص میکردند که در نهایت سارقان و کسانی که نیت دستبرد زدنو داشتند با دیدن سربار کار مسیر کارو کلا تغییر بدن و درمورد تلهای قبور یهود باید دانست که تله اینکار نهایت در سه تا چهار متری اتاقک مقبره کارگذاری میشده و از ترکیبات شیمیایی بسیار سنگین استفاده میشده که چه با تنفس،و حتی از راه نفوذ روزنه های پوست عمل میکرده و در این قبور شما دنبال تله های فیزیکی و سنگی نباشید چون فضایی که باید برای این نوع تله ها ایجاد کرد جوری هست که در عمق بالا قابل طراحی نیست و تله های فیزیکی وسنگی بیشتر در دم ورودی غارها و تونلها ودالانهای دستساز به کار میرفته..

ورودی اتاقک قبرهای یهود از سنگهای گرانیت وبسیار سخته ساخته شده که شاید با ابزار امروزی هفته ها فقط برای یک درب باید زمان گذاشت ..طراحی داخلی این قبور ورودی پلکانی و اتاقک قبر و از داخل اتاقک قبر مسیر اتاقک اموال و هدایارو باید یافت که از ساروجی ضخیم برای اتاقک اموال استفاده شده که بیشتر در جهت پا قرار گرفته است.

 قبرهای یهود
قبرهای یهود
دفینه گذاری در غارهای طبیعی

دفینه گذاری در غارهای طبیعی

درمورد دفینه گذاری در غارهای طبیعی این مورد رو باید توجه داشت که کدام قسمت از غار میتونه قابل نفوذ به عمق باشه..
یعنی شما درون غارهایی که کلا از سنگ تشکیل شده اند نباید کف غارو مورد بررسی قرار بدهید و در این مواقع دیوارهای غار دارای اولویت بیشتری به کف غار دارند..

مواردی که در دفینه گذاری در غارهای طبیعی باید توجه داشت

اولین موردی که دراین مواقع باید چک بشه این هست که ایا خاکی از بیرون به داخل اورده شده یا خیر
چون اگر در کف خاک دستی ریخته شده باشه صدرصد کف راهرو به نقطه ای مهم راه داردو اگر خاکی موجود نبود صدرصد از دیوارها باید شروع کرد..
دوستان غاری که دارای اموال باشه باید در چپ و یا راست ورودی نمادی وجود داشته باشد و حتی روبروی درب غار…

به هیچ عنوان غاری که دارای اموال باشد بدون نماد نیست،
درصورتی میتونه بدون نماد باشد که خود جایگاه خاص و متفاوت باشه
منظورم روی کوهی خاصو نامدار و یا سخره ای با شکل خاص
در غیر اینصورت حتما باید نماد موجود باشد..

دفینه گذاری در غارهای طبیعی
دفینه گذاری در غارهای طبیعی
استخوانهای پراکنده در عمق زیاد

وجود اجساد و استخوانهای پراکنده در عمق زیاد نشان از چه مالی است؟

در کاوش و گنج یابی، استخوانهای پراکنده در عمق زیاد چه مالی دارند؟ در جاهایی که در عمق با استخوانهای درهم و اجساد برخورد میکنید این موارد دارای اموال نیستند و این جایگاها بدون مراسم مذهبی و خارج از اصول تدفین هستند و هیچ نکاتی که باید درموقع دفن مردگان انجام میشده دراین جایگاها انجام نشده و فقط یک کشتار دسته جمعی صورت گرفته و حتی یک کاسه سفالی هم دراین مکانها قرار ندارند ..

وجود اجساد و استخوانهای پراکنده در عمق زیاد نشان از چه مالی است؟

خیلی از موارد دوستان چندین متر زیر این اجسادرو کارمیکنن و به امید اموال و در آخر به پوچی میرسند..
در صورتی وجود جسد میتونه نماد و نشان باشه که یک جسد در عمق دیده شود ، که یک یا دو عضو رو کم داشته باشه و اعضای بدن در چیدمان غیر طبیعی قرار گرفته باشند و خارج از این دلیلی بر ادامه کار نیست.

عمق چنین کارهایی بسیار بالا هستند و کمتر از لایه هایی که درموردش میشنوید در کار دیده میشه و کاملا مرموزانه اموال پنهان شدند و نشانه های که در این سیستم دفینه گذاری به کار رفته اند سنگهایی تراش خورده به اشکال گوناگون هستند که با تفسیر درستشون میشه جهت درست رو ادامه داد…
پس هر جایگاه و در هر متراژی وجود اجساد دلیل بر وجود دفینه نیست

استخوانهای پراکنده در عمق زیاد
استخوانهای پراکنده در عمق زیاد

عمق دفینه های بزرگ چقدر است


عمق دفینه های بزرگ در باستان: به دلیل توانایی جسمانی انسانها و داشتن زمان بیشتر و اجبار پنهان کردن اموال در عمق و باز به دلایل های فراوان اموال ارزشمند در عمق بالای بیست متر قرار گرفتند.
وقتی هرچقدر عمق کار بیشتر باشد و شما نفوذ بیشتری در خاک بکنید به دلیل فشار هم از سطح لایه های بالایی خاک و هم لایه های زیرین خاک بیشتر به بکر بودن شبیه میشه. یعنی گره خورده و مستحکمتر و سفت تر میشه و این موارد باعث میشه که کاوشگران اکثرا بعداز شش تا هشت متر دست از کار میکشند و به اشتباه می افتند..

چرا در گذشته عمق دفینه های بزرگ ، زیاد بود؟

در گذشته راهی جز این نبوده که اموال در عمق بالا پنهان بشه و در غیر این صورت مورد دستبرد قرار میگرفته چون احتمال دستبرد از طرف دیگران و حتی خیانت به دست خودی میشده ،پس بهترین راه عمق بالا بوده که شخص فکر دستبرد به اون نقطه به سادگی به ذهن خودش نیاره و کار سختو زمانبر به نظر برسه

عمق دفینه های بزرگ چقدر است
عمق دفینه های بزرگ چقدر است