جوغن مربع با انتهای باز و متصل به زمین در گنج یابی

جوغن مربع با انتهای باز و متصل به زمین در گنج یابی

/
جوغن مربع با انتهای باز و اتصال به زمین یک شیار به جهت پایین…
پیش ورودی دفینه چیست

پیش ورودی دفینه چیست

/
این ورودی ها فقط و فقط پیش ورودی دفینه چیست هستند یعنی ورودی مسدود ا…
وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید

وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید

/
دوستان وجود جوغان در کنار غار را جدی بگیرید! وقتی جوغنی در کنار غ…
استخوانهای پراکنده در عمق زیاد

وجود اجساد و استخوانهای پراکنده در عمق زیاد نشان از چه مالی است؟

/
در کاوش و گنج یابی، استخوانهای پراکنده در عمق زیاد چه مالی دارند؟ در ج…
دفینه گذاری در غارهای طبیعی

دفینه گذاری در غارهای طبیعی

/
درمورد دفینه گذاری در غارهای طبیعی این مورد رو باید توجه داشت ک…
قبرهای یهود

قبرهای یهود

/
قبرهای یهود .. دارای عمق هجده تا بیست متر دارند و از دهنه شروع کا…
قبرهای یهود

عمق دفینه های بزرگ چقدر است

/
عمق دفینه های بزرگ در باستان: به دلیل توانایی جسمانی انسانها و داش…