راز پنهان کردن دفینه در شهرهای شمالی مشخص شد

راز پنهان کردن دفینه در شهرهای شمالی مشخص شد

راز پنهان کردن دفینه ها درشهرهای شمالی

در شمال کشور بیشتر دفینه ها در این فضایی که در تصویر میبینید یافت میشوند، چون در پایینتر از این مکان شما به جنگل برمیخورید و درون جنگل بسیار بسیار فرسایش تاثیر گذارتر است ،وجود برگ درختان شکسته شدن شاخها و خزه ها و عبور و مرور دامها و انسانها تمام این موارد مخصوصا تغییر فصلها باعث فرسایش شدید د تغییر ظاهری مکان میشود

دفینه یابی در فصل پاییز – راز پنهان کردن دفینه در شمال کشور

درفصل پاییز به دلیل لخت شدن درختان و نبود شاخو برگ شما کاملا به محیط دید کافی دارید ولی در زمستان و یا بهار و تابستان این دید کمتر و کمتر خواهد شد، مورد اصلی در کار جنگل و پنهان کردن اموال وجود چشمه های زیر زمینی است که شخص برای پنهان کردن مال بزرگ باید در عمق لایه اول اب زیر زمینرو رد کنه ودوباره فضای خشک را پیدا کند و سازه اتاقک را برپا کنه تازه اگر بشه فضای خشکرو در عمق بدست بیاره که در هر جایگاهی این امکان وجود ندارد جز شیب تپه ها و کوه ها، برای همین از ارتفاع استفاده میشده ، یعنی از جنگل عبور و مثل تصویر به فضایی که رویش درختان قطع شده میرسند چون هم وجود اب در عمق بالاست و هم فرسایش بسیار بسیار پاینتره و هم در ارتفاعات کمتر عبوررو مرور انجام میشده،

دوستان صدرصد خشک بودن جایگاه برای ماندگاری عمق بنا و حتی دفینه ها تاثیر گذارتر بوده تا رطوبت زیاد و همینطور چون هرچقدر از سطح دریا فاصله گرفته میشه خاک خشک و خشکتر میشه و این مورد در عمق نیاز به عایقکاری انچنانی و لایه های خاص برات جلوگیری از رطوبت فراوان نداره، دوستان بیشتر نمادهایی که در ارتفاعات دیده میشه مربوط به نمادهای حکومتی هستن یعنی صاحب نماد صدرصد در موارد نظامی فعال بودند و اگر قلعه ای در نزدیکی وجود داشت این مورد بدون شک تایید خواهد شد و در این حالت عمق و پیچیدگی مهندسی کار بالا است
شما هرچقدر از فاصله دورتر نمادیرو تشخیص بدید همینطور اون نماد سختی و پیچیدگی کارش بیشتر و بیشتر خواهد شد

راز پنهان کردن دفینه در شهرهای شمالی مشخص شد

راز پنهان کردن دفینه در شهرهای شمالی مشخص شد

لایه ها و دفینه ها

لایه ها و دفینه ها

لایه ها و دفینه ها

دوستان متاسفانه بزرگترین اشکال و پیچیده کردن درمورد دفینه تعریف نادرست لایه های خاک به صورت چیزهای که دیدید و شنید هست و گاها جوری تعریف و تشبیه کردن دوستان که کاوشگران وقتی یه لایه رو نبینن یک قدمی موفقیت دلشون برای اون لایه ها تنگ میشه و برمیگردن منزل
نه عزیزان اینگونه که می شنوید نیست

لایه ها و دفینه ها

لایه ها و دفینه ها

در همه جاسازی های دفینه ها در عمق شما جز سنگچین چیز دیگری نمیبینی اصلا. واقعا گاهی جز سنگ وخاک درهم از اول تا اخر چیزی نمیبینید و سعی کنید گاهی مطالب رو ببینید و لذت هم ببرید ولی نه اینکه درانتظار تمام اون گفته ها در دل خاک باشید و دست از پا درازتر برگردید منزلتون

لایه های خاک دفینه دار چه شکلی است؟ لایه ها و دفینه ها

اتاقکی که در عمق مثلا ده تا پانزده متری بنا میشه انقدر از نوع ساروج سخت درش بکار بردن که وجود گل رسو ذغالو اهک هیچ کمکی به این سیستم کاری نمیکنه و لایه بندی بیشتر درمورد جایی به کار میرفته که درکنار دفینه مقبره ای هم وجود داشته باشه و به احترام شخص از ترکیب هایی استفاده میکنن که رطوبت و اب وارد جایگاه مقبره نشه

ببینید هیچ وقت ودر هیچ جایگاهی شما مستقیم ازبالا نمیتونید صاف برید و به هدف برسید ،پس تغییر جهت کوچکی باید درکار وجود داشته باشد پس درمورد دفینه ها وقتی مال درعمق هشت تا ده متری است چرا باید درعمق سه متری شما این لایه هارو داشته باشید ؟برای جلوگیری از رطوبت؟ایا این رطوبت از کفو چپو راست توان نفوذ نداره؟؟ در هیج جایگاهی که مثل تصویر مورد نظر زیبا و درست به نظر میامده هیچ موفقیتی از هیچ شخصی دیده نشده و با بررسی ها کاملا این چیدمهان به هر دلیلی چه گذر زمان ودست طبیعت و چه دست انسان مربوط به دفینه ها نبوده و فقط در جایگاهی که مال در نهایت سه متری قرار گرفته مجبور به ساختارچنین لایه هایی بودند و اگر هر کارشناسی و هر سیستمی و هر نسخه و اصولی عمق دفینه شمارو بالاتراز چهار تا شش متر مشخص کردن شما به هیچ عنوان دنبال این لایه بندی ها نباشید و فقط و فقط حدس درست دست خورده بودن خاک رو بهش اگاهی داشته باشید و نمادهای سنگی دستراشی که به اشکال هندسی برای جهت یابی در کار مورد استفاده قرار گرفتند و خارج از این ذهنو هوشتونو درگیر نوشته ها و تصاویر زیبا نکنید که جز کار دست طبیعت و لایه های پوسیده ریشه ها،،برگها،،سنگهای پوکیده شده اهکی،،گل رس موجود درتمام خاکها و….

و حتی موردی که در شهرهای جنوبی کشور که دارای منابع زیر زمینی هستند خروج گاز در گذر سالها باعث چربی بستن گل و خاک میشوند درست مثل گل صابونی معروف که مواردی هستند که اشتباه گرفته میشوند.

تفسیر نماد نمیرخ در گنجیابی چیست

تفسیر نماد نمیرخ در گنجیابی چیست

تفسیر نماد نمیرخ در گنجیابی چیست : درمورد این تصویر که طبیعی هست یا کار دست ، کاری نداریم و مطلب درمورد چنین نمادی هست که نیمرخ روی صخره ایا نماد بحساب میاد ؟؟؟
باید گفت بله و بسیار دارای اهمیت هستن

نماد نمیرخ در گنجیابی دارای چه دفینه ای است؟

این مکانها دارای نسخه هستن یعنی درنسخه ای که درمورد این جایگاه نوشته شده درمورد این نیمرخ هم در نسخه گفته شده
نماد نیمرخ روی صخره نشانی حکومتی و خزانه ها و مقبره های سلطنتی هستن که در هر کدام ازاین جایگاه ها درموردش استفاده میشده
این نماد نماد آخر نیست ولی درست در جهت نگاه نماد درب مسدود و یا غاری طبیعی وجود دارد که هدف دران قرار گرفته

شما به سازه قبل از بررسی دقت کنید اگر فضای زیر رخ فضایی که رخ روی آن ایجاد شده اگر از جنس ملات و ساروج باشد خود نماد دران حالت ورودی کارشماست و هدف درهمان نقطه قرار دارد

تفسیر نماد نمیرخ در گنجیابی چیست

تفسیر نماد نمیرخ در گنجیابی چیست