سنگ تابوت و هدایای آن

سنگ تابوت و هدایای آن

/
سنگ تابوت یک آثار بسیار ارزشمند و کمیاب هست که نشان از وجود …
جوغن به اشکال متفاوت

تفسیر جوغن به اشکال متفاوت

/
در سیستم جوغن ها وجود دو جوغن به اشکال متفاوت یعنی یکی موضوع اصلی رو…
پرنده در حالت نشسته

پرنده در حالت نشسته

/
پرنده در حالت نشسته : حالت پروبال وسرپا بودن یا نبودن پرنده در رمزگشای…
مباحث دالان ها

مباحث دالان ها در کاوش های باستانی

/
یکی از کارهای سخت وپرخطر مباحث دالان ها هستن دالان های مختلفی وجو…
مهندسی آبرسانی خزانه ها

مهندسی آبرسانی خزانه ها

/
مهندسی آبرسانی خزانه ها :  گاهی ساختار و جنس ملاتها نیاز به رسیدن آب …
جایگاه سنگچین و مقبره

جایگاه سنگچین و مقبره

/
دوستان نمونه جایگاه و سنگچین رو میبینید که با چیدمان عالی و کاملا واضح ن…
چاهی با چیدمان سنگی

چاهی با چیدمان سنگی

/
چاهی با چیدمان سنگی : دوستان درست به دیواره دقت کنید کاملا انحرا…