تفسیر جوغن مثلث و مربع در یکجا

تفسیر جوغن مثلث و مربع در یکجا

/
دوستان شما درتصویر یک جوغن مثلث و مربع در یکجا رو دارید که ه…
مشاهده لایه ذغال در حین حفاری چه پیامی دارد

مشاهده لایه ذغال در حین حفاری چه پیامی دارد

/
مشاهده لایه ذغال در حین حفاری چه پیامی را به کاوشگر می دهد این مسئ…
تفسیر 2 سنگ صندل درون غار چیست

تفسیر 2 سنگ صندل درون غار چیست

/
تفسیر 2 سنگ صندل درون غار چیست ؟ یکی از مهمترین آثاری که مربوط …
نشان کبک

تفسیر نماد و نشان کبک

/
تفسیر نشان کبک درمورد پرندگان تفاسیر گوناگونی باتوجه به نوعشون و حا…
نشان سازه ای در عمق

نشان سازه ای در عمق در گنج یابی

/
به تصویر دقت کنید؛ جایگاه موردنظر یک جایگاه با ارزش مربوط به …
کاربرد جوغن ها

کاربرد جوغن ها

/
کاربرد جوغن ها : جوغن ها کاربردی مثل کاربرد یک نسخه روی سنگ داشت…
اسکنه ها در شیب قبرستان

مفهوم اسکنه هایی در بالای شیب یک قبرستان

/
اسکنه ها در شیب قبرستان : درتمام قبرستان های باستانی یک قبر چهار طاقی قر…