اسکنر KS700

دستگاه اسکنر KS700 + مشخصات

/
دستگاه اسکنر KS700 + مشخصات اسکنر ks700 یکی از بهترین د…
فلزیاب پالسی PMD 5000

فلزیاب پالسی PMD 5000

/
فلزیاب پالسی PMD 5000   دستگاه فلزیاب پالسی PMD…

فلزیاب Axiom Ultra Pulse + معرفی مشخصات کامل

/
  فلزیاب Axiom Ultra-Pulse + معرفی مشخصات کامل    …
اسکنر Conrad GR-3

اسکنر Conrad GR-3 با قابلیت تجزیه و تحلیل اهداف مدفون زیر زمین

/
اسکنر Conrad GR-3 یک آشکارساز اسکن زمین است که اهداف زیر زمین …