فلزیاب Fisher XLT-30

فلزیاب Fisher XLT-30 | دستگاه تشخیص نشتی

/
فلزیاب Fisher XLT-30 | دستگاه تشخیص نشتی فلزیاب Fisher XLT-30 یک دستگاه نش…
فلزیاب Garrett Ace Apex

فلزیاب Garrett Ace Apex | دارای 8 تغییر فرکانس

/
فلزیاب Garrett Ace Apex | دارای 8 تغییر فرکانس فلزیاب Garrett Ace Apex ساخت شرکت …
فلزیاب EasyRad GPR

فلزیاب EasyRad GPR | قابلیت حمل آسان

/
فلزیاب EasyRad GPR | قابلیت حمل آسان  فلزیاب EasyRad GPR یک دستگاه قاب…
فلزیاب E-TRAC

فلزیاب E-TRAC | کاوش 2.5 متر

/
فلزیاب E-TRAC | کاوش 2.5 متر فلزیاب E-TRAC یک فلزیاب پیشرفته …