نوشته‌ها

منظور از جوغن هفت تایی در گنجیابی چیست؟

/
جوغن هفت تایی در گنجیابی نماد قبر خانوادگی میباشد و یا باید …
جوغن شیار دار

آیا جوغن شیار دار نشان از وجود چاهی در نزدیکی می دهد

/
تصویر جوغنی که اشاره به چاهی در نزدیکی دارد توسط جوغن شیار دار  : درت…
رمزگشایی چهار عدد جوغان مستطیل

رمزگشایی چهار عدد جوغان مستطیل

/
رمزگشایی چهار عدد جوغان مستطیل چهار عدد جوغان مستطیل نشان چهار مز…
معنی و مفهوم نشان نقاله در گنج یابی و دفینه یابی

مفهوم نشان نقاله در گنج یابی و دفینه یابی

/
مفهوم علامت نقاله در گنج یابی و دفینه یابی نشانه قبرهای بزرگ خاندا…
جوغان مربع و جوغن دایره در گنج یابی و دفینه یابی

جوغان مربع و جوغن دایره در گنج یابی و دفینه یابی

/
مفهوم دوعدد جوغان مربع و یک جوغن بیضی دو عدد جوغان مربع و یک جوغان بیضی …
نشان چهار جوغان گرد به همراه یک اثر انگشت

مفهوم نشان چهار جوغان گرد به همراه یک اثر انگشت

/
مفهوم نشان چهار جوغان گرد به همراه یک اثر انگشت چهار جوغن گ…
جوغن مربع در دفینه یابی

نشانه جوغن مربع در دفینه یابی

/
معنی و مفهوم نشان جوغن مربع در گنج یابی و دفینه یابی نشان جو…
نقش آبشار در دفینه یابی

مفهوم آبشارها در دفینه یابی

/
معنی و مفهوم آبشارها در دفینه یابی آبشارها در دفینه یابی : در قدیم ﺁبشارها مح…
نشان جغد در دفینه یابی و گنجیابی

معنی و مفهوم نشان جغد در دفینه یابی و گنج یابی

/
از نشان جغد به عنوان حیوان تاریکی و شکارچی شب و مکان زندگی آ…
نماد جوغن

نماد جوغن در دفینه یابی جوغان و حکاکی های گود و گرد

نماد جوغن و انواع آنها : از انواع نشانه ها که به تعداد زیادی در اراضی …