نوشته‌ها

معنی و مفهوم نشان نقاله در گنج یابی و دفینه یابی

مفهوم نشان نقاله در گنج یابی و دفینه یابی

/
مفهوم علامت نقاله در گنج یابی و دفینه یابی نشانه قبرهای بزرگ خاندا…
درپوش قبرها در دفینه یابی

درپوش قبرها در دفینه یابی

/
درپوش قبرها در دفینه یابی درپوش قبرها : در بالا نمونه هایی از دربهای…