برچسب: سفالگری

دوره پیش تاریخی 0

دوره پیش تاریخی

دوره پیش تاریخی در حدود هزاره هشتم پیش از میلاد باز میگردد. جلوه های هنری در ایران به دوره نوسنگی نمونه هایی از قدیمی ترین آثار به جای مانده از این دوران را می...

ریتون چیست تکوک چیست 0

ریتون چیست؟

ریتون چیست؟ هزاران سال پیش در عصر نوسنگی زمانی که بشر می کوشید از ابزارهای سنگی استفاده کند؛ به طور اتفاقی از مزایای گِل آگاهی یافت. بنابراین فراوانی و نیز دسترسی آسان به آن...