برچسب: سکه یاب گرت

دستگاه فلزیاب Garret GTP 1350 0

دستگاه فلزیاب Garret GTP 1350

دستگاه فلزیاب Garret GTP 1350 دارای آنالیزر هدف بوده و سایز واقعی قطعه را مشخص میکند همچنین قابلیت تفکیک فلزات را دارا میباشد و حمل و نقل آن بسیار آسان است این دستگاه نقطه...