نوشته‌ها

چاه شیطان |چاهی که انتها ندارد و دریچه ورود و خرج فضایی هاست

/
چاه شیطان جایی در مناطق وحشی ایالت واشینگتن، پدیده‌ای نامتعارف…