نوشته‌ها

small

معنی و مفهوم نشان بت خانواده در دفینه یابی

معنی و مفهوم نشان بت خانواده در دفینه یابی چه تفسیر و معنی دارد

نشان بت خانواده : نشانه قسمتی است که گروهی خورده می شود، صلیب نیز گفته می شود، اگر دسته های تمامی ساق ها یکسان باشد، دفینه زیر تخته سنگ یافته شده می باشد و اگر یکسان نباشد، در جهت ساق متفاوت باید جستجو انجام شود. مزار یک خانواد اصیل نیز ممکن است یافت شود.باید در اطرافش عناصر متضاد با طبیعت جستجو شوند. در اطراف نشانه مزارهای حفر شده در تخته سنگ ها یا حفر شده در زمینهای اطراف باید جستجو شوند.ارتفاعات، فرو رفتگی ها و پشته های سنگ و سنگریزه به خوبی باید جستجو شوند.

ممکن است اشیاء شخص متعلق به افراد مرده یافت شود. همچنین شیشه اشک(یک کوزه گرانقیمت که پر اشک میکردند) و یا قندیل(شمع) قابل یافت است.حفر گرد زیر صلیب، نشان دهنده اینست که هدف، قبور نبوده، هدف مخفی کردن گنج بوده است، اگر از نوک هایشان دو تا بسته و یکی باز باشد جهت حرکت، و نقطه ها نیز نشان دهنده مخفی شدن گنج به صورت ۴ تکه را نشان می دهد. از ۱۰ متر دورتر نیست، از ۲ متر عمیق تر نیست. با ابزار های گنج یابی به راحتی تثبیت شده و همه آنها در می آیند.بت خانواده