برچسب: صورت فلکی در دفینه یابی

0

نحوه جهت یابی با ستاره در گنج یابی چگونه است؟ | آیا همه ستارگان دارای گنج و دفینه هستند؟

جهت یابی با ستاره در گنجیابی | در علم جهت‌ یابی با ستاره‌ در گنج یابی با توجه به اینکه صورتهای فلکی ذات‌ الکرسی و دبّ اکبر نسبت به ستاره‌ قطبی تقریبا روبروی یکدیگر و...