نوشته‌ها

مقبره ی گور تپه ای

مقبره ی گورتپه ای دارای چه اهمیتی در باستان بوده است

/
توضیحات مقبره ی گورتپه ای در مهندسی مقبره ی گورتپه ای که جز پیچی…