برچسب: طاووس در کشف زیرخاکی

0

معنی و مفهوم نماد طاووس در گنج یابی و آثار باستانی | این نماد دارای چه علائم گنجی میباشد؟

نماد طاووس در گنج یابی عموما یک نماد مسیحیت میباشد که به تنهایی ممکن است در یک مزار، یا ورودی یک گورستان وجود داشته باشد از طرفی در افسانه یونان، نماد هرا نیز میباشد...