برچسب: طبقه بندی قبرها

قبرهای گبری طبقه بندی قبرهای گبری انواع قبرهای گبری قبر گبری چیست 0

قبرهای گبری | انواع قبرهای گبری

قبرهای گبری قبرهای گبری معمولا در نقاط بلند و روبه دره قرار دارند.قبر های گبری اکثرآ دارای جنس هستند روی هر قبر با تخته سنگ پوشانده میشده که حتی با یک میلگرد هم میتوان...