برچسب: طرز کار ردیاب آنتنی

1

رمز و راز عمق زنی فلزیابها چگونه است؟ | چگونه بیشترین عمق زنی را با دستگاه گنجیاب داشته باشیم؟!

عمق زنی فلزیابها چگونه انجام میشود؟ در حالت کلی عمق زنی فلزیاب بستگی به پیشرفته بودن دستگاه دارد یعنی هرچه دستگاه گنجیاب پیشرفته تری داشته باشید میتوانید با آن کاوش های دقیق، مطمئن و...