نوشته‌ها

تخریب ساروج

ساروج را میتوان خرد کرد؟

ساروج را میتوان خرد کرد؟ نحوه تخریب ساروج را چطور پیدا کنیم

طریقه خرد کردن هرکدام از انواع ساروجها متفاوت است ولی به طور کلی میتوان آنها را خرد کرد و از بین برد. برای مثال یک الماس را فرض کنید که میخواهید آن را خرد کنید. اگر با پتک هم روی آن بزنید خرد نمی شود ولی اگر بدانید که ضربه را به کجای الماس وارد کنید به راحتی خرد میشود و به قطعات کوچک تقسیم میشود. ساروج هم مانند همین الماس است .

آدرس کانال تلگرام ما : کانال بزرگ قدمت

ساروج را میتوان خرد کرد؟ نحوه تخریب ساروج را چطور پیدا کنیم

ساروج را میتوان خرد کرد؟ نحوه تخریب ساروج را چطور پیدا کنیم