برچسب: طلایاب تفکیک کننده

0

دستگاه ردیاب Gold Detectors DFS با قابلیت انتقال فرکانس های رادیویی

دستگاه ردیاب Gold Detectors DFS پس از سالها آزمایش با دستگاههای مختلف، ما این ژنراتور کوچک و تقویت‌ شده D.F.S را با قابلیت انتقال فرکانسهای رادیویی (RF) با پایداری کافی برای برانگیختن عناصر موردنظر...