نوشته‌ها

دلایلی که فلز مدفون در خاک مانند طلا مغناطیسی می شود

دلایلی که فلز مدفون در خاک مانند طلا مغناطیسی می شود

/
دلایل زیادی وجود دارد که فلز مدفون در خاک مانند طلا مغناطیسی ش…