نوشته‌ها

تشخیص طلا و عیار طلا

تشخیص طلا و عیار طلا

/
عوامل تشخیص طلا عبارت است از: سنگ محک و تیزآب (اسید)، که هر کدام ر…