برچسب: طلا یابی

0

منظور از نماد ترازو در گنجیابی چیست؟ | علامت گنج موجود در نماد ترازو کدام ها هستند؟

تفسیر نماد ترازو در گنجیابی نشانه دفینه و یا اصناف است که معمولا هم دفینه با ارزشی می باشند نشانه ترازو بیشتر در اطراف شمالی صخره ها اعمال می شود تا اینکه جلبک گرفتن و...