نوشته‌ها

گنج نامه ها ، نمونه هایی از کتیبه ها و نسخه های گنج

کتیبه ها و نسخه های گنج – گنج نامه ها

/
کتیبه ها و نسخه های گنج (گنج نامه ها)  گنج نامه ها اکثرا روی سنگ است و بع…