نوشته‌ها

انواع تله های حیوانی در گنج یابی و دفینه یابی

تله های حیوانی در گنج یابی و دفینه یابی

/
تله های حیوانی مار ها در گنج یابی تله های حیوانی که در ایران از ای…
گنج نامه ها ، نمونه هایی از کتیبه ها و نسخه های گنج

کتیبه ها و نسخه های گنج – گنج نامه ها

/
کتیبه ها و نسخه های گنج (گنج نامه ها)  گنج نامه ها اکثرا روی سنگ است و بع…
تله ها در گنجیابی و دفینه یابی

تله ها در گنجیابی | تفسیر انواع تله در دفینه یابی و گنجیابی

/
بررسی تله ها در گنج یابی تله ها در گنجیابی :با توجه به ا…