نوشته‌ها

طلسم مار و مبارزه با مار در گنج یابی

/
طلسم مار و مبارزه با مار در گنج یابی  دوستان در رابطه با طلسم مار و باطل کردن آ…
طلسم آتش در زمانهای قدیم

طلسم آتش

/
طلسم آتش طلسم آتش :در گذشته میزان سواد و علم مردم بسیار پای…