نوشته‌ها

تومولوس بودن یا نبودن یک تپه

تومولوس بودن یا نبودن یک تپه را چگونه بفهمیم؟

/
تومولوس چگونه پیدا می شود؟ تومولوس بودن یا نبودن یک تپه را با ا…