نوشته‌ها

سنگ عروس در دفینه یابی و گنج یابی نشانه چیست

سنگ عروس در دفینه یابی و گنج یابی نشانه چیست

/
نقش سنگ عروس در یافتن محل دفینه و گنج این سنگ در اصل مجسمه نماد نی…