نوشته‌ها

علامت اجاق در دفینه یابی

علامت اجاق در دفینه یابی و گنج یابی

/
علامت اجاق در دفینه یابی معمولا نشانگر ساختار خانواده است. لکن با این …