نوشته‌ها

تفسیر نماد خرس در گنجیابی و دفینه یابی

/
نماد خرس در گنجیابی به معنی وجود غار دست ساز ، دالان پلمپ میباشد …