نوشته‌ها

تفاوت نماد زین و پالان

تفاوت نماد زین و پالان

/
خیلی از افراد در تفاوت نماد زین و پالان به اشتباه میفتند، زین باید در اندازه…