نوشته‌ها

محل قرار گیری قبرهای گبری و شناسایی آنها

محل قرار گیری قبرهای گبری و شناسایی آنها

/
محل قرار گیری قبرهای گبری درشیب تپه ها از بالاترین نقطه تپه تا ا…