نوشته‌ها

دفینه گذاری در غارهای طبیعی

دفینه گذاری در غارهای طبیعی

/
درمورد دفینه گذاری در غارهای طبیعی این مورد رو باید توجه داشت ک…
قبور صخره ای اشکانی در تنگه بلاغی

قبور صخره ای اشکانی در تنگه بلاغی

/
قبور صخره ای اشکانی در تنگه بلاغی  نوع دیگری از قبور شناسایی شده ، قب…
انواع غار برای گنجیابی

غار ها در گنج یابی | انواع غارها برای گنجیابی

/
غار ها در گنج یابی :برای یافتن گنج خیلی از چیزها تاثیر دارد …