نوشته‌ها

تپه های گبری که از کنارشان 2 رودخانه رد می شود

تپه های گبری که از کنارشان 2 رودخانه رد می شود

/
تپه های گبری که از کنارشان دورودخانه رد می شود یعنی از سمت چپ و را…