نوشته‌ها

بهترین فاصله دیسک و کویل دستگاه های فلزیاب با زمین

بهترین فاصله دیسک و کویل دستگاه های فلزیاب با زمین چقدر باید باشد؟

/
بهترین فاصله کویل فلزیاب با زمین چقدر باید باشد؟ در حین کار اگر ف…