نوشته‌ها

دفینه های حکومتی در باستان و نحوه کاوش این سیستم ها

دفینه های حکومتی در باستان و نحوه کاوش این سیستم ها

/
دوستان کارهای مربوط به دفینه های حکومتی در باستان واقعا دارای پیچیدگی خا…
اسرار قبرها

اسرار قبرها | رمزهای نهفته در قبرهای باستانی و گنج داخل قبر

/
توضیحاتی بر مبحث قبرهای باستانی در زمان زرتشتیان به علت اینکه آ…
معنی و مفهوم نشان نقاله در گنج یابی و دفینه یابی

مفهوم نشان نقاله در گنج یابی و دفینه یابی

/
مفهوم علامت نقاله در گنج یابی و دفینه یابی نشانه قبرهای بزرگ خاندا…
نشان موش در دفینه یابی و گنجیابی علامت موش در دفینه یابی و گنجیابی

نشان موش در دفینه یابی | معنی و مفهوم علامت موش در گنجیابی

/
تفسیر علامت موش در گنج یابی و دفینه یابی نشان موش :دانستن خصوص…
مقبره زیگورات شهر باستانی اور عراق

مقبره زیگورات شهر باستانی اور عراق

/
مقبره زیگورات شهر باستانی اور عراق مقبره زیگورات: چرایی و هدف از ساخت این …