پیشنیان با چه ذهنیتی آثار نشانه ها را می ساختند

پیشنیان با چه ذهنیتی آثار نشانه ها را می ساختند

پیشنیان با چه ذهنیتی آثار نشانه ها را می ساختند : دوستان ببینید قبل اینکه درمورد یک اثار بشه نظر داد و بخواید تفسیرش کنید اول به این فکر کنید که چرا طرف به طور مثال از عقاب استفاده کرده وچرا از لاکپشت استفاده نکرده…

شما وقتی بتونی این سوالو تو ذهنتون درکش کنید و بسنجید چرا در فلان نقطه مثلا جای نشان مرغ از عقرب استفاده نکرده یا چرا جای شتر از اسب استفاده نکرده … رسیدن به جواب ابن سوال یعنی پنجاه درصدرمزگشایی رو انجام دادید شما ببینید دفینه گذار نسبت به خصوصیات و رفتار اون حیوان اون اثارو برپا کرده که سالیان بعد بتونه دوباره با بررسی اثارش محلو دقیق پیداکنه ومالشو دربیاره خب طرف مالشو در کوهستانی سخره ای و سنگلاخی پنهان کرده در ارتفاع بالا ودر نقطه ای کور کار و پلمپ کرده خب پس بهترین چیزی که تواون شرایط نیازه یک حیوان تیز بین و توان زندگی در ارتفاع سخره ها و شکارچی باهوش که بتونه تواون شرایط محیط زندگی کنه که به طور مثال چه حیوانی بهتراز عقاب ..

پیشنیان با چه ذهنیتی آثار نشانه ها را می ساختند

پس درست در روبروش و با نزدیک بهش عقابرو انتخاب میکنه که با بررسی خصوصیاتش راحت میتونه با اولین نگاه در سالها بعد دوباره به مالش برسه .. حالا به نظر شما توچنین محیط کوهستانی در ارتفاع بالا و سخره ها میشه از نماد ماهی ویا لاکپشت برای کروکی دفینش استفاده کنه .. ؟؟ خب نه چون در آینده گمراه خواهد شد و نقطه پنهان کردن مالشو گم میکنه …

پیشنیان با چه ذهنیتی آثار نشانه ها را می ساختند

پیشنیان با چه ذهنیتی آثار نشانه ها را می ساختند

آثار پا در گنج یابی

آثار پا در گنج یابی

دوستان درمورد  آثار پا در گنج یابی بگم خدمتتون وقتی رویه سنگی ثابت ولی پهن جوری که یک انسان بتونه راحت روش وایسته جای پای راستو دیدید نباید قدشو اندازه بگیرید و شما پاتونو میزارید روی جای پا و درجهتی که پای چپ قرار میگیره باید حرکت کرد و پای راست هیچ نقشی در رمزگشایی به ما نمیکنه ولی اگر درون پا سوراخ کوچک و یا ضربدر کوچک وجود داشت دیگه نیازی به پای چپ نیست و خود پای راست باید برسی بشه و عمق نماد نشان از مسافت نیست ونشان از عمق حفاری و ارزش مالو داره

تفسیر هایی دیگر برای آثار پا در گنج یابی

جفت پا درکنار هم اگر باشن و نک دو انگشت شصت اگر ازهم جدا وکشیدگی به چپو راست نداشته باشن محل برسی دقیقا دوتا سه متر درنهایت اگر سنگ بزرگ باشه زیر خود نماد است. ولی اگر نک جفت پا ازهم جدا و گرایش به چپو راست داشتن اونی که خوشتراش وعمییق ترهست جهتو میگه واگر هردو در یک حالت و دقیقا مثل هم باشن شما پای راستو مورد برسی قرار بدید چون مسیر راست گام وپای راست شمارو به درستی و کمال میرسونه.

وهمینطور برعکس اگر پای چپ روی تک سنگی وجود داشت و بدون هیچ جوغنی و نشانه ای درون خودش شما باید پاروش بزارید و درحالت معمولی به روبرو وایستید و جهت پای راست رو برسی کنید .

هیچ اندازه ثابتی وجود نداره و باید درمسیر درست دنبال اثار اخر باشید مثل جوغن وو یا علامت ضربدر یا هرچیزی که تو مسیر پا ومتفاوت با محیط اطراف باشه.

آثار پا در گنج یابی

آثار پا در گنج یابی

جوغن هایی که به هیچ قبری اشاره نمی کنند

جوغن هایی که به هیچ قبری اشاره نمی کنند در کجاها قرار دارند؟

جوغن هایی که به هیچ قبری اشاره نمی کنند : دوستان دوسه مورد درمورد جوغنها بگم خدمتتون اینه که در طبیعت به نمونهای زیادی از جوغنها برخورد میکنید که براتون جای تعجب هست که اینا چرا دراین نقطه قراردارن و اصلا اطرافشونم هیج قبری نیست وهیج اثاری هم که مربوط به اینها باشه نیست….چرا گاهی جوغن وجود داره ولی هیچ قبری یافت نمیشود؟؟؟؟؟؟؟

جوغن هایی که به هیچ قبری اشاره نمی کنند

ببینید همینطور که تو زمان حالایک شخص دریک شهری برای یک شخص دیگه دریک شهر دیگه خیرات میدهد و به نیت خودش عمل میکنه در گذشته هم همین بوده شخصی خونوادشو ازدست داده بود واز محل زندگی خودش هجرت کرده وبه یک نقطه ای دیگه از کشورش برای زندگی کردن مهاجرت کرده میکرده و با حک کردن این جوغنها در محل زندگی جدیدش برای مردگانش یکجور ثواب وایجاد محبوبیت وارامش از خدایان خودشون میخاستن از راه دور به مردگانشون ارامش میرسوندن و اعتقاد داشتن با جمع شدن اب دراین کاسها وخوردنشون به دست پرندگان ثوابش به مردگانشون میرسیده و شما نمیتونید باهمیه جوغنها به موفقیت برسید و دلیل پیدا نشدن قبر جوغنها در مکانهای خاص وبیشتر درکنار راهای شاهی و گاها درارتفاعت همین است.

جوغن هایی که به هیچ قبری اشاره نمی کنند

جوغن هایی که به هیچ قبری اشاره نمی کنند

دوده روی سنگ ها در گنج یابی نشان از چیست؟ سیاهی و دوده زدن مکان حفاری دفینه یابی

دوده روی سنگ ها در دفینه یابی نشان از چیست؟ سیاهی و دوده زدن مکان حفاری

دوده روی سنگ ها در گنج یابی نشان از چیست؟ سیاهی و دوده زدن مکان حفاری به چه معنی است

دوستان این سیاهی و دوده شدن یعنی برای یک اماتور مرگ. یعنی نداشتن تجربه، نبود لباس و کارکردن؛ یعنی کشته شدن یعنی مسمومیت .

دوده روی سنگ ها در گنج یابی نشان از چیست؟

این دوده زدن یعنی برخورد گاز در طول صدها سال به این سنگها این گاز و مسمومیت با وارد شدن در ریه شما اگر درمانگاه و امکانات نباشه یعنی مرگ اگربه مرگ هم نرسه حتما اسیب سنگینی به دستگاه تنفس زدن شما باید درک کنید که نباید به کارهای بزرگ دست بزنید اگر علاقه دارید اگر کنجکاوید و دنبال موفقیت برید گبری کارکنید بدونید اگر قسمت شما باشه توهمون قبرهای گبری اتفایهای خوبی براتون میفته

هیچوقت به مکانهایی که ثبت میراث هستند فکر نکنید ادمهای موفق هستن که کارو درک کنن به کار بخندن وزیاد جدی نگیرن اگر روزی بخاطر این کار از کار اصلیتون یک روز مرخصی بگیرید اون روز شما بازنده هستید ویک روز زودتر باختید خاصیت این کار همینه کشوندن به منجلاب فقرو بدبختیه .

دوده روی سنگ ها در گنج یابی نشان از چیست؟ سیاهی و دوده زدن مکان حفاری  دفینه یابی

دوده روی سنگ ها در گنج یابی نشان از چیست؟ سیاهی و دوده زدن مکان حفاری دفینه یابی

اشتباهات رایج در تشخیص سنگ دوربین

اشتباهات رایج در تشخیص سنگ دوربین

اشتباهات رایج در تشخیص سنگ دوربین ؛ درمورد اشتباهاتی که دوستان درمورد سنگ دوربین دارن باید بگم حالا هرسنگی که توخودش یک حفره داشت دلیل بر سنگ دوربین بودن نداره و اکثرا طبیعی وفرسایش هستن که در هزاران سال به این شکل در اومدن.

اشتباهات رایج در تشخیص سنگ دوربین

زمانی تایید میشه که سنگی سنگ دوربین هست که از سطح زمین کمی ارتفاع داشته باشه اگر در دشت وسیع هست باید مشرف بر کل دشت باشه فضای دید رو تا حداقل صدمتر داشته باشه حالت قیف رو سوراخ باید داشته باشه یکطرف کوچکتراز اون جهت سوراخ باشه تا جهت دبدرو بشه فهمید که کدوم جهت سنگ باید ایستاد و نگاه کرد بیشتر این نماد اشاره به قبر داره که نگاه دوربین به تعدادی سنگچین میخوره یا تل کوچک برجسته که نهایت سه متر ارتفاع داشته باشه جنس

سنگ دوربین باید دارای استقامت و ماندگاری بالا باشه سوراخ کاملا سیقلی و دربالاترین نقطیه سنگ ایجاد میشده البته بستگی داره به چی و کجا اشاره میخواد بکنه خارج از این موارد سنگ دوربین نیست و طبیعی ویا فرسایشند.

اشتباهات رایج در تشخیص سنگ دوربین

اشتباهات رایج در تشخیص سنگ دوربین

کانالها در دفینه یابی ، اعتقادات باستانی

کانالها در دفینه یابی ، اعتقادات باستانی

دوستان درمورد کانالها در دفینه یابی یک اعتقاد در دوره باستان وجود داشته که چپ یعنی به پوچی و گمراهای رسیدن و راست یعنی به نیکویی ودرستی رسیدن
پس وقتی در کار به دوراهی برخورد میکنید بیشتر سعی کنید مسیر راست را اول برسی کنید واگر اثاری وجود نداشت سمت چپو چک کنید این مورد به تکرار تجربه شده از سالیان گذشته تا به حال وبه این موضوع هم باید دقت کرد که وقتی اعتقاد براین بوده امکان اینکه دفینه گذار ازاین موضوع برای گمراهی استفاده کنه و درست برعکس افکار انجام بدهم هست پس از مسیر چپ به سادگی گذر نکنید

بیشتر تلها درمسیر اشتباهی کارگذاری میشدند و کاوشگران را به خودش با اثار دروغین هدایت میکنه البته این نوع تله گذاری درمورد اثارهایی مثل کار فیل و میمون و کارهایی بزرگ بکار میرفتن شما در کارهایی که حفاری مستقیم به پایین دارن و دارای تنل نیستن به این موارد بر نمیخورید

کانالها در دفینه یابی ، اعتقادات باستانی

مورد بعدی تله آب هست عزیزان به هیچ وجه در زمین صاف شما تله اب نخواهید داشت چون در سطح صاف اب مانده و مخلوط با اهک زمین درگذر زمان میشود و یک اسید طبیعی ایجاد میشده که باعث تخریب شدید اتاقک دفینه میشه پس سطح صاف به اب خوردید یعنی کار تعطیل.ولب درشیب چون اب دریک نقطه متمرکز نمیشه و در حرکت هست تله ی آب کارگذاری میشده و روشهایی زیادی برای کنترل این نوع تلها وجود دارن که بنده دراینده خدمتتون توضیح خواهم داد.

کانالها در دفینه یابی ، اعتقادات باستانی

کانالها در دفینه یابی ، اعتقادات باستانی

مفهوم اصلی سر بار دفینه چیست ،سر بار مختص دفینه ها هست و خزانه ها نه قبر و مقبره ها

مفهوم اصلی سر بار دفینه چیست ،سر بار مختص دفینه ها هست و خزانه ها نه قبر و مقبره ها

نکاتی مهم در ارتباط با مبحث دفینه ها : مفهوم اصلی سر بار دفینه یعنی مشت نمونه خروار پس سر بار مختص دفینه ها هست و خزانه ها نه قبر و مقبره ها

گاها سر بار دفینه برای گمراه کردن جویندگان به کار رفته بخصوص در تپه ها و غارهای پلمپ سربار چند قلم از نمونه جنس بزرگ هست که در شعاع کمتر از پانصد متر دفینه پنهان میشود سربارها شامل دفینه های غینمت گرفته جنگی نیست  چون این دفینه ها باسرعت و در مکان های قابل به دسترسی دفن شده اند .

و اکثرا در زمان کوتاهی بعد دفن برداشته شده سر بار در ادوارها مادها ساکاها اشکانیان هخامنشیان و بخصوص در زمان ساسانیان کاربرد داشته ماناها واتورارها هم دارن اما این ادوار در محیط تپه ها وتل های که در ان اتاقک های در عمق بسیار بالای که قرار داده اند نمونه ای از سربارها در ایین ارامنه اتورارها قرار دارد اما در منا ها در اضلاع وجهت دژ قلعه وجود دارد.

 

در جستجوی سر بار دفینه پادشاهان

دردوران یزد گرد سوم ساسانی بخاطر حمله اعراب و غارت اعراب هرکدام از حاکمان و سرداران والیان مناطق مختلف با به دست داشتن مالیات ومخارج حکومتی هر کدام دست بکار شدن برای دفن کردن اموال مناطق خود چون چالش بسیار بزرگی در این دوره از اقتصاد حکومتی ایجاد شد و هر آنچه موجود بود غارت شد و حتی بعد پایان دوره ساسانی حاکمان مناطق به جان هم افتادن برای بدست اوردن این اموال و اما یک نوع سر بار دیگه هم‌ وجود دارد.

در خانواده های پادشاهی به فرض مثال در دوره هخامنشیان یک دفینه بسیار بزرگی دفن خواهد شد و مهندسان دفینه چین در منطقه در شعاع پانصد متری از محل دفینه معمولا در پشت چشمه های نامدار ویا سنگ های غریب و علایم که روا در منطقه باشد قرار میدادند و سنگ رو به نام مشخصی که تا چندین روستا هم سنگ رو به اسم بشناسند.

جنس دفینه ای که پادشاهان داشتند چه بود؟

در زیر سنگ چند قلم از جنس رو در عمق کمتر از گاها دومتر هم قرار میدادن و جنس ها رو باخط کامل وشکل و اشکال مهندسی و نماد حاکمیت ادوار رو روی ان حک و نقر میکردن و نمونه همان جنس رو هم در دربار حکومتی نزد شخص امین خانواده پادشاهی قرار میدادن تا بعدها حتی تا چندین نسل هم طول میکشید تا شخصی که در زمان تنگه جنگی و خشک سالی و ضعیف شدن حکومت تا بتواند جنس رو دوباره به دست اورد و حکومت خود را احیا ببخشد چون در این ادوار نسل های بعد خود راهم‌استوار و محکم به دربار پادشاهی و تاج‌گزاری میکردن حتی حدالمقدور زنان بیگانه هم به مادری فرزندان خود قبول نمیکردن تا خون پادشاهان و خدایان از رگ و ریشه انها عوض نشود.

در این دوره زمانی ما بسیار کم حتی در حد انگشت شمار سرباری وجود ندارد چون بیش از هزار سال هست جویندگان گنج دنبال حفاری هستند و به حرفه دفینه یابی مشغولند

مفهوم اصلی سر بار دفینه چیست ،سر بار مختص دفینه ها هست و خزانه ها نه قبر و مقبره ها

مفهوم اصلی سر بار دفینه چیست ،سر بار مختص دفینه ها هست و خزانه ها نه قبر و مقبره ها

گور دخمه ی فخریگاه

گور دخمه ی فخریگاه

گور دخمه ی فخریگاه : در شمال شرقی مهاباد در سر راه مهاباد به میاندوآب , اثر صخره ای دیگری ازدوره مادها دیده می شود که از نظر شکل ظاهری با اصول معماری این دوره هماهنگی دارد.تنها اختلاف موجود در این مقبره نسبت به سایر مقابر صخره ای به ویژه گوردخمه صحنه این است که دیوار انتهای ایوان دیده نمی شود و از این ایوان تا انتهای مقبره حالت یکپارچگی به خود گرفته است و علاوه بر آن اطاق مقبره دارای دو ستون آزاد می باشد که پاستونها به شکل مکعب حجاری شده اند .

این مقبره فاقد مدخل ورودی بوده و در ایوان آن دو ستون سنگی ایجاد شده که پاستونهایی شبیه گلدان وارونه می باشند .ستونهای جلوی ایوان و داخل مقبره بر اثر مرور زمان از بین رفته و تنها پاستونها و سر ستونها باقی مانده اند .

به اندازه ی عرض ایوان یک سالن نیز در داخل مقبره به وجود آمده که با دو پله جرزدار از هم جدا می شوند اختمالا اطاق جلویی جهت انجام مراسم تدفین ایجاد گردیده و در اطاق بعدی سه قبر مستطیل شکل به چشم می خورد که یک قبر بزرگ به صورت افقی و دو قبر کوچک به صورت عمود بر ایوان در آن تراشیده شده است .قبرهایی که در گوردخمه ی فخریگاه در دل سنگ تراشیده شده به عمق 50سانتیمتر بوده و درحالی که در مقبره ی صخرهای صحنه قبور حدود 50سانتیمتر از سطح مقبره بالاتر ساخته شده است

گور دخمه ی فخریگاه

گور دخمه ی فخریگاه

نشان اسب سوار نیزه دار در دفینه یابی

نشان اسب سوار نیزه دار در دفینه یابی

نشان اسب سوار نیزه دار در دفینه یابی

دوستان همینطور که میدونید از زمانی که بشر توانست اسب رو رام کنه دیگه یکی از بهترین همراهان انسان بشمار میومده و درحال حاضر هم بکار میاد وبزرگان دهکده یا همون قبیله های کوچک دردوران باستان اسبرو بهترین همدم خود میدانستند پس قابل ارزش و احترام ویژه ای بوده وکم کم به دلیل این موارد از تندیس و حکاکی این حیوان برروی سنگها به عنوان نشانه استفاده میکردن که حالتهای بسیاری درمورد رمزگشاییش وجود داره .در پایین به تفسیر نماد اسب

به نشان اسب سوار نیزه دار  توجه کنید

به طور مثال اگر اسب با سوار و چوب ونیزه به دست برخورد کردید اول باید درک این مطلبو داشته باشید که اولویت دراین نماد با چه قسمتی از اثارهست ،اینطورکه باید بدونید انسان دارای ارزش بیشتری نسبت به حیوان است پس سوار باید برسی بشه دقیقا دستو پا ومسیر نگاه سوارو برسی کنید و حالا چون نیزه بدست هست مسیر و نک نیزه اهمیت پیدا میکنه و اگر اسب خالی وبدون سوار بود دست و مسیر نگاه اسب اهمیت داره و نوع دیگر الت تناسلی اسب اگر دراثار دیده شد اولویت رمزگشایی با الت حیوان است که به چه سمتی است که بیشتر به زیر حیوان اشاره داره ،اگر اسب روی پا ایستاده بود به سنگی بزرگ به اندازیه خود اسب که دم اسب به ان اشاره دارد دقت کنید .

و انواع دیگر.. …… درکل اسب همیتواند نشان از قبر سرداری مهم باشد و برای رمزگشایی این اثار هیچ وقت جهت نگاه و حالت دست حیوانرو فراموش نکنید …..

نشان اسب سوار نیزه دار در دفینه یابی

نشان اسب سوار نیزه دار در دفینه یابی

سواد ایرانیان از زبان هرودوت

سواد ایرانیان از زبان هرودوت

سواد ایرانیان از زبان هرودوت : هرودوت در کتاب خود نوشته که به چشم خود دیده که سربازان ایرانی سواد خواندن و نوشتن دارند

در حالی که در همان موقع بیشتر افسران یونانی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و حتی لئونیداس پادشاه کشور اسپارت که جنگ او با 300 سرباز در تنگه ی ترموپیل در مقابل خشایار شاه فقط مقدمات خواندن و نوشتن را می دانسته و نمی توانست با تسلط بخواند و بنویسد و در بین 300 سربازش حتی یک نفر هم سواد نداشته است.

گرچه در ایران در دوره ی هخامنشان مردم ار لحاظ صنفی به چند طبقه تقسیم می شدند ولی نه مزایای طبقاتی (از لحاظ مالی) و نه تبعیض در آموزش و پرورش و ایرانیان عقیده داشتند همانطور که باید برای ادامه ی زندگانی کار کنند برای خواندن متون مذهبی هم باید خواندن و نوشتن را فرا بگیرند و یکی از دلایل با سوادی ایرانیان حتی در پایان دوره ی هخامنشیان این است که در تمام خانه های ایران کتاب و به خصوص کتابهای مذهبی وجود داشته و اگر سواد نداشتند در خانه ی آنها کتاب یافت نمی شد ( در حالیکه همه ی خانه ها کتاب داشتند) در واقع سواد داشتن با واجب دانستن آن توسط دین جزو فطرت ایرانیان شد که بعد از حمله عربها نیز از بین نرفت.

بعد از حمله ی عربها بعضی از مورخان سطحی گفتند که اعراب سواد و کتاب خوانی و کتاب نویسی را به ایرانیان آموختند در صورتی که کلمه ی کتاب که وارد زبان عربی شده کلمه ایرانی است و از ریشه ی “کتو” می باشد.

عربها کتاب نمی خواندند و کتاب نمی نوشتند و بعضی عربها حتی در طول عمر خود یک کتاب هم ندیده بودند.

سواد ایرانیان از زبان هرودوت

ارنست رنان نویسنده و لغت شناس و فیلسوف فرانسوی می گوید فرهنگ و ادب عرب از ایرانیان جان کرفت و اگر آنچه را که به وسیله ی فرهنگ و ادب ایران وارد زندگی اعراب گردید از آنها منتزع کنیم تنها عرب می ماند و شتر او….

پروفسور کامرون : اگر در ایران مبادرت به حفاری کنیم بعید نیست آثار و اسنادی به دست بیاید که باعث حیرت جهانیان شود و به خصوص ثابت گردد ایرانیان اولین معلم خط و الفبا در جهان بوده اند.

سواد ایرانیان از زبان هرودوت

سواد ایرانیان از زبان هرودوت

آثار معماری داریوش هخامنشی در روسیه

کشف کتیبه و آثار معماری داریوش هخامنشی در روسیه

کشف کتیبه و آثار معماری داریوش هخامنشی در روسیه

کاوش های باستان شناسان روسی منجر به کشف بقایای معماری و یک لوح سنگی با کتیبه ای به خط میخی پارسی باستان از زمان داریوش بزرگ هخامنشی شده است. مطالعات جهت ترجمه، مرمت و تفسیر کتیبه فوق در حال اجرا است.

تیمی از باستان شناسان روسی در کاوش های جدید خود در منطقه باستانی فاناگوریا در بخش تمریوک واقع در جنوب کراسنودار موفق به کشف بقایای ارزشمندی از دوران امپراطوری هخامنشی شدند. به گزارش سخنگوی بنیادVolnoye Delo در این کاوش، بقایای یک لوح ساخته شده از  سنگ مرمر و کتیبه ای از داریوش بزرگ ( داریوش یکم ، سومین پادشاه سلسله هخامنشی) به دست آمده است.

نوشته آثار معماری داریوش هخامنشی در روسیه

متن کتیبه فوق حاکی از این موضوع است که شخصی در این منطقه به فرمان و به نام داریوش بزرگ این کتیبه و آثار را به وجود آورده است.

در همین رابطه، اولگ دریپاسکا از اعضای بنیاد پژوهشی فوق اعلام کرد: این کشف دارای اهمیتی جهانی بوده و بسیار با ارزش محسوب می شود. متن کتیبه فوق حاکی از این موضوع است که شخصی در این منطقه به فرمان و به نام داریوش بزرگ این کتیبه و آثار را به وجود آورده است. متن کتیبه نقر شده روی بدنه این لوح به خط میخی پارسی باستان بوده و به نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد تعلق دارد.

در این منطقه همچنین بقایای استحکامات نظامی و دیواره ها دژی باستانی به دست آمد که نشان دهنده ارزش و اهمیت این محوطه باستانی است. در این متن یک واژه میخی مشاهده می شود که پیش از این کشف نشده و کارشناسان احتمال می دهند این عبارت به  نام منطقه و شهر بزرگ میلتوس Miletus در ایونیه در آسیای صغیراشاره می  کند.

پژوهشگران اعتقاد دارند داریوش پس از پیروزی بر نیروهای یونانی در آسیای صغیر، فرمان نوشتن این کتیبه را صادر کرده است. در حال حاضر این کتیبه به طور دقیق و علمی در حال بررسی و مطالعه بوده و عملیات مرمت و و نگهداری از آن در مرکز پژوهش های فرهنگی Phanagoria در حال اجرا است.

 آثار معماری داریوش هخامنشی در روسیه

آثار معماری داریوش هخامنشی در روسیه

 

زمین لرزه ها و تاثیر آن بر روی اتاقک های زیر زمینی و باستانی

مهندسی باستانی | زمین لرزه ها و تاثیر آن بر روی اتاقک های زیر زمینی و باستانی

مهندسی باستانی | زمین لرزه ها و تاثیر آن بر روی اتاقک های زیر زمینی و باستانی : دوستان موارد خاصی که درگذر زمان میتونه درمورد این کار و اتاقک ها در عمق زمین افتاده باشه یکی زمین لرزه ها هستن

 وقتی اتاقی بنا میشه در چهارچوب مهندسی و زیرسازی هست که پی کار ودیوارها بنا بر شرایط محیطی و خشکی و رطوبت تفاوت داره به طورمثال درمناطق مرطوب بیشتر از ساروجی که دارای موی شتر و غیره باشه استفاده میشه و در شهرهای خشک بیشتر به استقامت اهمیت میدادن . البته اتفاق خوبی که درگذر زمان با تکرار زمین لرزها میتونه اتفاق بیفته ترک افتادن اتاقک و تخلییه گاز در گذر زمان هست و در اکثر اتاقکهایی که زیر بنایه درست نداشته باشن با تکرار لرزش نشست ایجاد شده و روزنهایی به وجود میاد که گاز رو خارج میکنه.

 شاید نظر بعضی دوستان این است که طلا که گاز نداره…… درسته ولی هیچوقت در یک سفید خانه همیه اجناس طلا نیستن و فلزات دیگر هم هست و پاتینی که طلا در گذر زمان به خودش میبنده ایجاده الودگی و بخار بسیار مسموم و حتی بعداز گذر زمان حتی ایجاد فشار در فضای بسته میکنن و با کوچکترین روزنه شما در حفاریها صدای تخلییه بادرو گاهیی میشنوید .

 و دلیل سیاهی سنگها و ذغالی شدن اطراف سفیدخانها یکی ازاین موارد میباشند.

و این اتفایات شاید از هر صدمورد یکی پیش بباد چون مهندسی باستانی کاملا با این مشکلات لرزشها اگاه بوده…

 برخلاف باورها و مطالبی که درجاهای مختلف خونده اید دربو گاها از زیر اتاقک میگرفتند چو کف استقامت بیشتری در مورد فشارهای طبیعی زمین دارد و برای رسیدن به درب این اتاقکها باید حفاریو به زیر اتاقک کشوند و اینکه این خودش یک راه برای دوراز دسترس بودن کار هست.

دوستان با تمام این مواردی که گفته شد و دیده شده همه این روشهای کارگذاری دفینه ها کاملا سلیقه ای بوده و اصول ثابت و یکنواختی ندارد پس هیچ وقت نمیتوان گفت در فلان عمق فلان اتاقکی وجود داره که دربش اونجاست نه اصلا اینطور نیست فقط به سلیقه و شرایط خاکو محیط بستگی دارد.

مهندسی باستانی | زمین لرزه ها و تاثیر آن بر روی اتاقک های زیر زمینی و باستانی

مهندسی باستانی | زمین لرزه ها و تاثیر آن بر روی اتاقک های زیر زمینی و باستانی

شناخت آثار زیر خاک

شناخت آثار زیر خاک

شناخت آثار زیر خاک : دوستان در کارهای سنگین و پیچیده و دالانها شما اگر از بهترین سیستمهای  فلزیاب روز هم استفاده کنید باز وجود کسی که اثار زیر خاکو بشناسه نیازه

گاهی نشانها معنی متفاوت با نوع خودش در روی سطح زمینو داره یعنی اثار روی زمین میتونه با داخل حفاری معنی برعکس داشته باشه واین موضوع بیشتر دلیل موفق نشدن حفارای غیر حرفه ای هست.

شناخت آثار زیر خاک : پس اول اثار رو تشخیص بدید بعد دست به کار بزنید. 

 نمونه مهمی که در دالانها و دم ورودی تنلها دیده میشه وجود استخوانهای انسان و اجساد حیوانات هست و گاها به اسکلت انسان برخورد میشه که کامل هست ولی سر وجود نداره و شما بعداز تخلیه خاک درون دالان به سر همون اسکلت برخورد میکنید که نمونه ای از روش مسیریابی درون دالانهاست.
 همیشه مراقب کف ورودیهای تونلها باشید چون احتمال وجود رانش هست مخصوصا وقتی با خاکی بسیار ریز سفید ونرم برخورد کردید به هیچ عنوان گام نزارید چون سه تا چهارمتر احتمال سقوط هست و ایجاد خفگی خواهد کرد.

 درگذشته مردم اعتقادات خاصی درمورد خدایان داشتن و سنگهایی باتراشهای خاص و همینطور جمجمه هایی از حیواناتی با شکلهای عجیب در مسیر کارشون قرار میدادن واعتقاد براین داشتن که این نشانها باعث نگهداری و دوری ازدستبرد زن به مالشون میشده و یک نگهابان براشون به حساب میومده .شاید برای باورهای ما عجیب و خنده دار باشه ولی اون اعتقاد درونی و باورهای باستانی اون زمان واقعا بهشون احساس امنیت میداد.
 شما وقتی درون دالانها میتونید متوجیه درست بودن مسیرو بشید که هر دوتا سه متر یک اثار دست ساز دیده بشه وگرنه اون دالان کاملا کاذب و جهت گمراهی حفار طراحی شده که اکثرا به تله برخورد میکنید و بسیار باید جدی گرفته بشه.

 اگر در شمال ایران و در شهرهای مرطوب به این مدل کار برخورد کردید موقع تخلیه به دلیل رطوبت خاک و دیوارها برخورد یکهویی خشکی دیوارو خاک میتونه خبر خوشی داشته باشه همینطور تغییر رنگ خاک و بوی نامطبوع همه از نشانهای نزدیک شدن به موفقیت هستن. یک نکتیه ایمنی کار در عمق استفاده نکردن یکهویی از فندک و شعله اتش هست که احتمال انفجار به دلیل گازهای طبیعی گاها وجود داره پس ایمنی شرط اول کار هست.

شناخت آثار زیر خاک

شناخت آثار زیر خاک

موفق وپیروز باشید

تپه چغا گاوانه

تپه چغا گاوانه مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان

تپه چغا گاوانه مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در اسلام‌آباد غرب، داخل شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۳۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

در کف یکی از اتاقها تعدادی لوح گلی با خط میخی بابلی بدست آمده تعدادی از آنها حرارت دیده و تعدادی هم خام بودند. در اتاق مذکور مجسمه سفالی حیوانی شبیه گرگ به طول ۴ سانتیمتر و مجسمه سفالین کوچک دیگری احتمالاً «الهه کریشنا» به طول ۷ سانتیمتر و یک پیکان مفرغی به طول ۶ سانتیمتر پیدا شده یک آویز طلا به نقش خورشید و یک مهر استوانه ای با ۳۳ ردیف خط میخی بابلی مربوط به هزاره دوم ق. م پیدا شده که بر روی آن نقش زنی با لباس چین دار بلند و کلاه مدور که در برابر یکی از خدایان ایستاده و خدای مزبور دارای لباس بلند و بر روی چهارپایه نشسته‌است. متن نوشته مهر چنین است: «سامی توم دختر تالری خدمتگزار خدای اداد».

آثار سوختگی سراسری در روی تپه هویداست، که باید ناشی از حملات آشوریان باشد. گویا شهر خالی از سکنه و مردم بوده و در زمان حملات آشوری‌ها احتمالاً از حمله آگاه بوده‌اند.

تپه چغا گاوانه

تپه چغا گاوانه

شباهت سخره مریخی به فراعنه مصر

شباهت سخره مریخی به فراعنه مصر داستان یکی از عجیب ترین تصاویر گرفته شده از مریخ توسط کاوشگر اوپورتیونیتی تصویری است که مجسمه ای را در دل یک کوه شبیه مجسمه های فراعنه مصر نشان می دهد.

شباهت سخره مریخی به فراعنه مصر

مریخ نورد ناسا در سال 2007 یک سال کامل را در دهانه خارجی غاری در مریخ به سر برد و در سال 2008 به دهانه آن وارد شد.این پیکره با ارتفاع 12 متر در دهانه شمالی ویکتوریا بر روی دیوار دهانه داخلی دهانه ویکتوریا واقع شده است.ویکتوریا واقع شده است و پر از شن و ماسه های باستانی شاید نزدیک به میلیارد ها سال قدمت دارند.سایت ناسا در سال 2007 تصویری از این تپه باستانی را منتشر کرد.

اسطوره رومی

ماده گرگی که به دو نوزاد شیر می دهد | اسطوره رومی ، افسانه ی خلق شهر رم

حتما تا به حال بار ها آثار خلق شده با مضمون ماده گرگی که به دو نوزاد شیر می دهد را دیده اید !
این آثار اشاره به اسطوره رومی ، افسانه ی خلق شهر رم، دارند .

برادرانی دو قلو پسران مارس و رئا سیلویا ، دختر باکره ی وستا نومیتور که عمویش آمولیوس او را واداشت به خدمت وستا در آید ، آمولیوس تخت آلبالونگا را از نومیتور غصب کرد .

در پی تولد دوقلوها آمولیوس ، رئا را زندانی نمود و فرمان داد بچه ها را غرق کنند اما خدمتگذاران پسران را در سبدی بر کنار رود ، در سایه درخت انجیر رها کردند ، ماده گرگی بچه ها را یافت و شیر داد که رفتار عجیبش توجه فائوستولوس شبان را جلب کرد . او بچه ها را یافت و به خانه برد و همسرش آ کالارنتیا از آن ها نگهداری کرد .

اسطوره رومی

وقتی پسران بزرگ شدند به راهزنان یورش می بردند و اموال دزدی را می ربودند و میان شبانان تهی دست تقسیم می کردند . دزدان به هنگام جشنواره ی لوپرکال برای آن ها دام گذاشتند اما تنها توانستند رموس را بگیرند و او را نزد آمولیوس بردند و شکایت کردند که او و برادرش به زمین های نومیتور یورش می آورند .
آمولیوس رموس را نزد نومیتور فرستاد و او هویت دوقلوها را شناخت . برادران آنگاه ، آمولیوس را کشتند و نومیتور به مقام راستین خود دست یافت . چون جمعیت آلبالونگا زیاد شد ، دوقلوها تصمیم گرفتند جای تازه ای برای اسکان در نقطه ای بیابند که سکونت گاهشان باشد . اما نتوانستند تصمیم بگیرند نام شهر را چه بگذارند پس با پیشگویان رایزنی کردند .

رموس رومولوس

رومولوس برا تپه پالاتینه ایستاد و رموس بر تپه ی آونتینه . رموس شش کرکس و رومولوس دوازده کرکس دید اما نزاع میان آنها در گرفت که رموس در آن کشته شد .

بهترین فاصله دیسک و کویل دستگاه های فلزیاب با زمین

بهترین فاصله دیسک و کویل دستگاه های فلزیاب با زمین چقدر باید باشد؟

بهترین فاصله کویل فلزیاب با زمین چقدر باید باشد؟

در حین کار اگر فاصله دیسک و کویل را بصورت حرفه ای تنظیم کنید راندمان کار شما خیلی بالا خواهد رفت از این رو فاصله دیسک های مختلف براساس تجربیات خود را خدمت شما دوستان عرض میکنم.

مناسب ترین فاصله کویل فلزیاب با زمین چقدر باید باشد

  • دیسک های ۳۲ سانتی: بهترین فاصله 5سانت فاصله با زمین است

  • دیسک های ۴۵ الی ۵۰ سانت : بهترین فاصله 10سانت با زمین است

  • پروب یک در یک : چون پروب های یک در یک برای ابعاد بزرگ در عمق طراحی شده است و برای اینکه فلزات ریز سطحی شما را اذیت نکند بهترین فاصله 15سانت است به یاد داشته باشید بعداز بالانس حق کم کردن این فاصله را ندارید چون در این صورت دستگاه خطا میزند

  • کابل های یونیورسال : بعضی از فلزیاب ها پروب یا کابل های بزرگی مانند ۸ متری و ۱۲ متری دارند برای کار با اینها بهترین فاصله دیسک و کویل 25سانت است که بهترین راندمان را داشته باشید.

بهترین فاصله کویل فلزیاب با زمین

بهترین فاصله کویل فلزیاب با زمین

قلعه های جلگه ای و کوهستانی در دفینه یابی و گنج یابی

قلعه های جلگه ای و کوهستانی در دفینه یابی و گنج یابی

قلعه های جلگه ای و کوهستانی : با توجه به تقسیم بندی قلعه های ایران به دو نوع جلگه ای و کوهستانی،مصالح ساختمانی آنها نیز متفاوت است.

طرح اصلی قلعه های جلگه ای مربع و یا مربع مستطیل است که در چهار گوشه آن برج های مدور برای دفاع ساخته شده اند،مصالح این قلعه ها خشت و گل است و به ندرت از آجر و گچ استفاده شده است.

بارو (دیوار ضخیم) این قلعه ها چینه (دیوارهای گلی که آن را بند بند می سازند) است یا با خشت های قطور ساخته شده است،برای استحکام آن قطر و ضخامت بعضی از بارو ها به چهار متر هم می رسید.

 اطراف بعضی از این قلعه ها خندق حفر می کردن و برای رسیدن به قلعه از پل های متحرک بهره می گرفتند.

بعضی از قلعه های جلگه ای و کوهستانی به دلیل امنیت آن ها محل سکونت کشاورزان و روستاییان شد که با گذراندن خیابانی معمولا شمالی و جنوبی و تامین آب آشامیدنی خانه های روستایی در دو طرف خیابان ساخته می شد.

از این قلعه ها می توان به ،قلعه هنجن در سر راه نطنز به ابیانه است اشاره کرد که تا این اواخر محل سکونت بوده است.

این قلعه دارای برج و باروی ضخیم بسیار بزرگ بوده است.داخل قلعه کوچه های پر پیچ و خمی داشته است که همه آن ها به گذر اصلی قلعه که به در قلعه منتهی می شود راه دارند.

خانه ها دو طبقه هستند و از طبقه زیرین برای نگهداری دام و یا انبار مواد غذایی و آشپزخانه استفاده می کردند و اتاق های نشیمن در طبقه دوم قرار داشته اند.

از قلعه های مشهور ایران ، قلعه فلک الافلاک در شهر خرم آباد است.این قلعه با وسعت زیاد یکی از قلعه های معروف ایران است که هم اکنون تبدیل به موزه شهر خرم آباد شده است.

 مصالح دژهای کوهستانی را معمولا از سنگ های بدون تراش نظیر سنگهای کوه یا رودخانه همراه با گچ غربال شده فراهم می کردند.

 در زیردست دژهای کوهستانی پرتگاه های عمیقی تعبیه شده است.درقسمت انتهایی برج ها و بعضی مواقع،باروها،کنگره هایی ست که مخصوص کمانداران بوده است تا بتوانند از شکاف کنگره ها دشمن را هدف قرار دهند.
در بعضی از دژها و قلعه ها،مانند الموت قزوین،پایین دژ محل سکونت روستاییان بوده است.

قلعه های جلگه ای و کوهستانی در دفینه یابی و گنج یابی

قلعه های جلگه ای و کوهستانی در دفینه یابی و گنج یابی

در مورد نمادها

مشخصات نمادها

  1.  نمادها باید یک پارچه و ریشه دار باشندبرای چی ریشه دار خوب از گذشته میدونستن یه زلزله سنگ بیست تنی رو میتونه بندازه پایین و قدرتشو داره حتی صد تنی پس برای نابود نشدن نماد و بتونن بعدا محیط و جا رو پیدا کنن فکرشو کردن و با منطق گفتن ریشه داشته باشه نهایت کله اش ترک میخوره پس حواسشون بوده و چون تو طبیعت بودن و همیشه از سنگ استفاده کردن خوب مقاومت ها رو بلد بودن
  2. نماد باید در منطقه باستانی باشه
  3. محل نماد درست باشه
  4. نماد در مسیر رود فصلی و دایمی نداریم
در مورد نمادها

در مورد نمادها

علائمهای دفینه علائم ها به صورت مجسمه و طراحی شده به صورت تصویری روی سنگ

علائم های دفینه

علائمهای دفینه به سه صورت مییاشند ، یکی مجسمه آن شکل که مبحثی خاص بوده و در خصوص آن مطابق شکل خود تفسیر میشود ، اما دو حالت دیگر که تصویری رو سنگ یا صخره طراحی میشود موضوعی هست که میخواهم مطالبی رو جهت آگاهی عرض کنم ، تصاویر به دو صورت طراحی میشود :

علائمهای دفینه : یکی بصورت تورفتگی و بعدی بصورت برجسته یا برآمده ، خب هر شکل هر تفسیری که دارد با این دو حالت دانستن جایگاه آن خیلی موثر واقع میگردد تمامی تصاویر تو رفتگی ، بارش در دل زمین و داخل خاک است و تمامی تصاویر برجسته و برآمدگی ، بارش داخل صخره یا سنگ و حتی اگر داخل زمین هم گذاشته باشند بارش داخل ساروج میباشد و اصلا به خاک مرتبط نخواهند بود .

به عنوان مثال تصویر یک مثلث اگر تو رفتگی باشد بارش داخل زمین هست که بصورت دخمه ای میباشد و این را هم بدانید مثلث اگر وارونه باشد به معنای قبر زن هست و همین مثلث اگر برجسته باشد یعنی قبر دخمه ای و در داخل صخره میباشد یا سنگی بزرگ که جسد داخل آن گذاشته اند که همان بردگوری میگویند ، حتما شما جوغن دایره ای برجسته را دیده اید ، این نشان نمونه قبر بردگوری میباشد و یا استودانهای صخره ای ویا ممکن است داخل زمین و در دل ساروج یا باز بردگوری باشد که دل خاک مخفی کرده است

علائمهای دفینه   علائم ها به صورت مجسمه و طراحی شده به صورت تصویری روی سنگ

علائمهای دفینه علائم ها به صورت مجسمه و طراحی شده به صورت تصویری روی سنگ