Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

فلزیاب SuperScanner V

فلزیاب SuperScanner V | دستگاه بازرسی بدن

فلزیاب SuperScanner V | دستگاه بازرسی بدن فلزیاب SuperScanner V شناخته شده ترین فلزیاب دستی در جهان است که توسط شرکت Garrett که بیش از 25 سال پیشرو در صنعت فلزیاب است، طراحی و پشتیبانی میشود.   امکانات اسکنر Garrett SuperScanner V  حساسیت نهایی: این دستگاه تپانچه سایز متوسط را از فاصله 9 اینچی تشخیص […]

فلزیاب Surfmaster PI Dual Field

فلزیاب Surfmaster PI Dual Field | قیمت فلزیاب

فلزیاب Surfmaster PI Dual Field | قیمت فلزیاب فلزیاب Surfmaster PI Dual Field ساخت شرکت White انگلستان، جدیدترین سری از سری Surf PI است که در اواسط دهه 1990 معرفی شد. Surf PI Dual در سال 2008 عرضه شد و زمانی که وایت در سال 2020 فروشگاه را تعطیل کرد، هنوز در حال تولید بود. […]

فلزیاب SuperScanner V

فلزیاب SuperScanner V | دستگاه بازرسی بدن

فلزیاب SuperScanner V | دستگاه بازرسی بدن فلزیاب SuperScanner V شناخته شده ترین فلزیاب دستی در جهان است که توسط شرکت Garrett که بیش از 25 سال پیشرو در صنعت فلزیاب است، طراحی و پشتیبانی میشود.   امکانات اسکنر Garrett SuperScanner V  حساسیت نهایی: این دستگاه تپانچه سایز متوسط را از فاصله 9 اینچی تشخیص […]

فلزیاب Surfmaster PI Dual Field

فلزیاب Surfmaster PI Dual Field | قیمت فلزیاب

فلزیاب Surfmaster PI Dual Field | قیمت فلزیاب فلزیاب Surfmaster PI Dual Field ساخت شرکت White انگلستان، جدیدترین سری از سری Surf PI است که در اواسط دهه 1990 معرفی شد. Surf PI Dual در سال 2008 عرضه شد و زمانی که وایت در سال 2020 فروشگاه را تعطیل کرد، هنوز در حال تولید بود. […]