برچسب: ساروج در چاه اب

نمادهای جهت دهنده درچاه 0

نمادهای جهت دهنده درچاه

نمادهای جهت دهنده درچاه … دوستان موردی که درمورد چاها وجود داره تله های اب هست یعنی مقداری اب درفضای چاه بعداز کارگذاری دفینه رها میشه که گاها بعداز صدها سال خشک شدند البته...